LIVE Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav

હવે અમદાવાદ જવાન જરુંર નહિ પડે 🤩

ઘર બેઠા નિહાળો
પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ 😍

- પ્રમુખ સ્વામી સ્વર્ણિમ મૂર્તિ
- અક્ષરધામ મંદિર
- લાઈટ અને સાઉન્ડ શૉ
- વિવિધ કલાત્મક સ્ટેચ્યુ
- ભોજનશાળા
- પ્રેમવતી પ્રસાદ
- પાણી અને વોશરૂમ સુવિધા
- બાળનગરી

સંપૂર્ણ નગર જુઓ 😃👇🏻

આ મેસેજ આપના મિત્રો, સગા સંબંધીઓ બધા લોકોને મોકલજો કે જેથી દરેક લોકો ઘર બેઠા આ નગર જોઈ શકે આ મહોત્સવનો તે પણ લાભ લઇ શકે

🛕 પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદ ખાતે 15.12.22 થી 15.01.23 (એક મહિના દરમ્યાન) ખૂબ જ દિવ્યતા અને ભવ્યતા થી ઉજવાશે તો આપ આપના કુટુંબ અને મિત્ર મંડળ સહિત અવશ્ય લાભ લેશો.

મહોત્સવ સ્થળ: પ્રમુખ સ્વામી નગર, ઓગણજ સર્કલ ની પાસે, એસ. પી. રીંગ રોડ, અમદાવાદ - 380060

શું શું જોશો :
પ્રમુખ સ્વામી નગર ના મુખ્ય આકર્ષણો:
1. 7 ભવ્ય પ્રવેશ દ્વાર
2. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ની 30 ફૂટ ઊંચી મૂર્તિ
3. દિલ્લી અક્ષરધામ ની 62 ફૂટ ઊંચી પ્રતિકૃતિ
4. 5 અલગ અલગ ડોમ માં દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ના જીવન કાર્ય ને નિહાળશો
5. જ્યોતિ ઉદ્યાન (ગ્લો ગાર્ડન)
6. લાઇટ અને સાઉન્ડ શો (રોજ રાતે)
7. ભવ્ય બાલ નગરી (17 એકર)
8. પ્રગટ ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ ના દર્શન આશીર્વાદ અને બીજી ઘણી ભવ્યતા અને દિવ્યતા થી ભરપુર.

🔸 વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ વિગતો જુઓ

આ મેસેજ તમે બધા તમારા 100% બધા જ કોન્ટેક્ટને મોકલશો  તે પણ આંગળી ચીંધ્યાનું પૂણ્ય સમાન છે 👍


🔥 પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ 🔥

સંત પરમ હિતકારી

https://youtu.be/cgZTm-rQx70

Our India my India
https://youtu.be/3idZSxCpxDE

ભક્ત પ્રહલાદ નૃત્ય નાટિકા
https://youtu.be/f1SuINE3dqE

ચલો તોડ દે યે બંધન
https://youtu.be/NGk7YKPfvKw

The village of buzo
https://youtu.be/9_tKriBYTNo

કૃષ્ણ લીલા નુત્ય નાટિકા
https://youtu.be/nvAze8Kpluo

લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો
https://youtu.be/ZU8EL02DBDg

Jungle of sheru

https://youtu.be/4yh_oap50m0

બધા આ વિડિઓ બાળકો ને ખાસ બતાવે..આ વિડિઓ જોવા માટે 1..3 કલાક નું વેઇટિંગ રહેતું 🙏


Important Links:
✓ Live Telecast: Click Here
✓ Videos: Click Here
✓ Photos: Click Here
✓ Official Website: Click Here

✓ Location: Click Here


🙏 જય સ્વામિનારાયણ 🙏

Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav, also known as the centenary celebration of Pramukh Swami Maharaj, was a grand event held in Ahmedabad, India, to commemorate the 100th birthday of Pramukh Swami Maharaj, the spiritual leader of the Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) organization.


Pujya Shri Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav is being celebrated for a month starting from December 15. The month-long centenary celebrations of Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaja, who lived by his motto of “in the joy of others lies our own”, is being celebrated from December 15-January 15 in Ahmedabad. The festival is being hosted on a gigantic 600-acre site, named ‘Pramukh Swami Nagar’, along the SP Ring Road near Ognaj circle, in Ahmedabad West. As many as seven large decorative gateways are made to welcome and guide visitors to the various zones in the campus. Pramukh Swami Maharaj’s Maha-Murti is perched, with depictions of his great life and works. Five immersive shows – ‘Sahajanand’, ‘Muktanand’, ‘Nityanand’, ‘Bharatanand’ and ‘Paramanand’ comprising of films and live performances – themed on relevant topics taught and promoted by Pramukh Swami Maharaj, such anti-addiction, family, harmony pride for India and community service, is aired. Thousands of volunteers serving at the Pramukh Swami Nagar have been engaged full-time by admirably balancing their personal, family, social professional and volunteer duties. They have been engaged in planning, management and implementation at the Pramukh Swami Nagar, some of whom have been serving for the past six months to one year.

The event was held at the BAPS Swaminarayan Mandir in Ahmedabad, a beautiful and ornately decorated Hindu temple built in the traditional Indian style. The mandir is a popular tourist attraction and a place of worship for devotees of the Swaminarayan faith.

The centenary celebration of Pramukh Swami Maharaj was a week-long event that featured a variety of cultural programs, including devotional singing, classical music and dance performances, and religious lectures. There were also exhibitions and stalls displaying traditional handicrafts, books, and other items of interest to visitors.

Pramukh Swami Maharaj, who was born on December 7, 1921, has been the spiritual leader of BAPS since 1971. He is known for his simplicity, compassion, and commitment to promoting the values of Hinduism. Under his guidance, BAPS has grown into a global organization with temples, schools, and community centers in several countries around the world.

The centenary celebration of Pramukh Swami Maharaj was a momentous occasion for the BAPS community and a testament to the enduring impact of his leadership. It was attended by thousands of devotees from all over the world, who came to pay their respects and offer their prayers and blessings to Pramukh Swami Maharaj.

In conclusion, the Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav was a grand and joyous event held in Ahmedabad to mark the 100th birthday of the esteemed spiritual leader of the BAPS organization. It was a celebration of his life and legacy, and a testament to the enduring influence of his teachings and guidance.

the Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav was held at the BAPS Swaminarayan Mandir in Ahmedabad, India. The BAPS Swaminarayan Mandir is a Hindu temple built in the traditional Indian style and is a popular tourist attraction and a place of worship for devotees of the Swaminarayan faith. It is located in the neighborhood of Naroda, on the outskirts of Ahmedabad. The temple is known for its ornate architecture and intricate carvings, and it is a major landmark in the city. The centenary celebration of Pramukh Swami Maharaj was held at the temple and was attended by thousands of devotees from all over the world.

Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav 2022-23

The month-long ‘Pramukh Swami Maharaj Centenary Festival’ is being hosted on a gigantic 600-acre site called ‘Pramukh Swami Maharaj Nagar’ in western Ahmedabad, Gujarat. The site will be transformed into a cultural wonderland, with something for people of all ages and backgrounds to enjoy and learn.

Event Name: Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav 2022-23

Event Dates: 15 December 2022 to 15 January 2023

Venue Address: Pramukh Swami Maharaj Nagar, Near Ognaj Circle, S. P. Ring Road, Ahmedabad, Gujarat.

Daily Timings:

  • Monday to Saturday: 2:00 PM to 9:00 PM
  • Sunday: 9:00 AM to 10:00 PM


Exhibitions:
  • Monday to Saturday: 2:00 PM to 9:00 PM
  • Sunday: 9:00 AM to 10:00 PM


Light & Sound Show:
  • Every Day: 8:00 PM to 10:00 PM


Activities:
– Cultural Gates
– Pramukh Swami Maharaj Maha-Murti
– Replica of Swaminarayan Akshardham, New Delhi
– Swaminarayan Vishwashanti Mahayag
– Souvenir Shop
– Exhibition Pavilions
– Children’s Adventureland
– National and International Seminars
– Community Service Projects
– Culture Evening Programs
– Param Anand Light and sound show
– Sahajanand Jyoti Udyan
– Premvati Food Court

Attractions:-
Cultural Gates:
A total of seven large decorative gateways will welcome and


Pramukh Swami Maharaj Maha-Murti:

The 30-feet high murti of Pramukh Swami Maharaj, perched on


Swaminarayan Akshardham, New Delhi – Replica:

Murtis of Bhagwan Swaminarayan and other Hindu deities will be


Pramukh Jyoti Udyan (Glow Garden):

This vast, enchanting garden will serve as a haven of


Children’s Adventureland:

The Children’s Cultural Land or ‘Bal Nagari’, spread over 17


Light and Sound Show: Purna Purush:

People from around the world have titled Pramukh Swami Maharaj


Exhibition Pavilions

Five immersive shows – ‘Sahajanand’, ‘Muktanand’, Nityanand’, ‘Bharatanand’ and ‘Paramanand’


Swaminarayan Vishwashanti Mahayagya

Historic Swaminarayan Vishwashanti Yagna, in which couples can personally participate


Important Links:
✓ Live Telecast: Click Here
✓ Videos: Click Here
✓ Photos: Click Here
✓ Official Website: Click Here
✓ Location: Click Here

The Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav was a grand and joyous event held in Ahmedabad, India, to celebrate the 100th birthday of Pramukh Swami Maharaj, the spiritual leader of the Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) organization. The event was held at the BAPS Swaminarayan Mandir in Ahmedabad and featured a variety of cultural programs, exhibitions, and stalls. Pramukh Swami Maharaj, who has been the spiritual leader of BAPS since 1971, is known for his simplicity, compassion, and commitment to promoting the values of Hinduism. The centenary celebration of Pramukh Swami Maharaj was attended by thousands of devotees from all over the world, who came to pay their respects and offer their prayers and blessings to him. The event was a momentous occasion for the BAPS community and a testament to the enduring impact of Pramukh Swami Maharaj’s leadership.