STD - 3 - RDRATHOD
PRINTABLE UNIT TEST TIMETABLE  2019-2020
 EKAM KASOTI TIMETABLE STANDARD WISE

STD - 3

std - 3 : prashn patro, ekam kasoti, kavitao, pathy pustako, patrako tatha any upayogi sahity/ mahiti mukavama avel 6.. samayantare mahiti update karva ma avshe... aapna suchano avashy mokalavsho...

 nibandh lekhan varshik ayojan

➧ Q.paper / ekam kasoti

➧ ADHYAYAN  NISHPATTI

 PARINAM PATRAK : Click here

   TEACHER HANDBOOK : STD 3 SHIXAK AAVRUTTI 


➧ STD : 3
➠ Gujarati (sem-1/2) : click here
➠ English : click here
➠ Mathematics (sem-1/2) : click here
➠ Paryavaran - Mari Aaspas(sem-2) : click here
➠ Drawing (sem-1/2) : click here


➠ Music (sem-1/2) : click here


➧ STD : 1 TO 8

➠ KARYANUBHAV : click here

➧ STD : 1 TO 5

➠ PHYSICAL EDUCATION (SHARIRIK SHIKSHAN)) : click here

 RACHNATMAK MULYANKAN HETUO : STD - 3 TO 8


         STD : 3
     ➠ PARYAVARAN : (SEM - 1) = PDF || EXCEL
     ➠ PARYAVARAN : (SEM - 2) = PDF || EXCEL
     ➠ GUJARATI : (SEM - 1&2) = PDF || EXCEL
     ➠ MATHS (SEM - 1) = PDF || EXCEL
     ➠ MATHS : (SEM - 2) = PDF || EXCEL

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS