Skip to main content

Unit Test Index Useful Images for Download Important All Schools

એકમ કસોટી પુસ્તિકા અનુક્રમણિકા : Unit Test Index Useful Images for Download Important All Schools

બાળકોને યુનિટ ટેસ્ટ પુસ્તિકા અનુક્રમણિકા લખવા માટે કઈ તારીખે કયો વિષય લખવો તેના માટે મહત્ત્વપૂર્ણ ઇમેજ દરેકે સેવ કરી લેવી.

Letter of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Department regarding the admission of students of Std.

In connection with the above subject, it should be mentioned that some people were migrating due to the prevailing situation of Kovid-12 in the state.  So some students were deprived of getting admission in the school.  With this in mind, students from Std. 9 can be admitted to the school from school level till 30/09/2020 and from 31/10/2020 with the approval of the District Education Officer.  It was stated in the letter that admission can be given till 31/12/2020 with the approval of the District Education Officer.

Considering the representation received from the office of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, in the situation of Kovid-19, the students who were deprived of admission in Std. 9 to 12 in the academic year - 2020/21 were admitted to the school  Can be.

Due to the prevailing situation of Covid-19, the deadline for admission of students who have been denied admission has been extended four times and the admission process has already been completed at the school level, considering which the date for admission will not be extended any further.  Students are given this last chance to get admission in the school.

It is requested to take note of this and send the above details to all the secondary and higher secondary schools under your jurisdiction.

Mahesh, Assistant General Manager (AGM) of Reserve Bank of India (RBI) said on Thursday that the old notes of Rs 100, Rs 10 and Rs 5 notes will be tied.

Enter the PAN number as it can be seen in the tax return IT form.

Along with the name of the taxpayer, the TDS deposited, the details of the deposited tax will also be seen.

This is a very useful feature for people who file online returns. If someone submits their Permanent Account Number (PAN) by going to the website of filing income tax returns, then the primary form of income tax returns, the primary details of the taxpayer will be filled. In this, the name of the taxpayer, the TDS deducted, details of the tax deposited with the details will also be filled.

Income Tax Department changed the rules attached to the pen card in its latest facilities, which have come into effect from December 5. According to the Central Direct Tax Board (CBDT) chairman Sushil Chandra, the tax department is currently working on a plan to make available a pen card within 4 hours. CBDT will soon begin providing e-pen within 4 hours. According to him, developing a new system. We will start giving pen in 4 hours after one year or shortly. You will have to provide a base identification and you will get an e-pen within 4 hours. He said that now people will not have to wait 10 days for the card.

Read more information: Enter PAN number as well as important information about the taxpayer

From now on, there will be an option in the filler form for taking a pen card, in which a person can write his own name if he wants to be separated from his parents. For example, it was necessary to give father's name to the first pen card, and the form was given only the option of the father's name. But now mother's name can also be written.

Now people will be able to generate online e-pen shortly. Online application for pen number can be made from NSDL or UTITSL's website. There is also the option of hard copy and virtual copy of pancard. It is said that this service is now only for a short time.

 Unit Test Index Useful Images for Download Important All Schools.

બાળકોના ગુણ ઓનલાઇન સ્કેન કરવા માટે યાદ રહી જશે

ધોરણ-3 : 👉 Download
ધોરણ-4 : 👉 Download
ધોરણ-5 : 👉 Download
ધોરણ-6 : 👉 Download
ધોરણ-7 : 👉 Download
ધોરણ-8 : 👉 Download

Popular posts from this blog

દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ઉપયોગી ડે ટુ ડે આયોજન | Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers

શિક્ષક દૈનિક નોંધપોથી લખવા માટે ડે ટુ ડે વાર્ષિક આયોજન, ધોરણ 1 થી 8 | Dainik Nodh Pothi Aayojan For Std 1 to 5 and 6 to 8 Teachers. Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan Aayojan For Gujarati, English, Maths, Science, Samajik and All Subjects Day to Day Aayojan Std 1,2,3,4,5,6,7,8   WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો  👈   Telegram ચેનલમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો  👈 ★ પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે દૈનિક નોંધાપોથી માટેની વાર્ષિક આયોજન ★ Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan PDF  Download Dainik Nodhpothi Monthly Aayojan Planning Dainik Nodhpothi Aayojan Std 1 and 2 (pragna) Dainik Nodhpothi Aayojan Std 3 to 5 Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Gujarati and hindi Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Mathematics Dainik Nodhpothi Aayojan Std 6 to 8 Social Science Download Dainik Nodhpothi Aayojan Pdf  દૈનિક લખવા માટે ઉપયોગી પત્રક ◆ દરરોજ હોમ લર્નિંગ ની માહિતી તેમજ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ, શેરી શિક્ષણ, ગૃહકાર્ય, ટેલિફોન સંપર્ક સહિત તમામ માહિતી એક જ પત્રક માં,.. તમામ શિક્ષક મિ

માસવાર વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન 2023-2024 GCERT | Masvar Varshik Aayojan 2022-23 (Gujarati Medium)

Dhoran 1 thi 8 ni Masvar Varshik Aayojan Falavni  (Gujarati Medium) પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શૈક્ષણિક વાર્ષિક આયોજન (ગુજરાતી મીડીયમ) ; Gujarati Madhyam Varshik Aayojan Annual Educational Planning for Primary Schools (English Medium) 📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજનનો પરિપત્ર અહીંથી ડાઉનલોડ કરો 📌 શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 અભ્યાસક્રમ આયોજન GCERT અહીં થી ડાઉનલોડ કરો 📌 માસવાર વાર્ષિક આયોજન 2023-2024 ધોરણ 3 થી 8 વાઈઝ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો ગુણોત્સવ 2.0 માટે ઉપયોગી અન્ય ફાઈલો ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો Gujarat Council Of Educational Research & Training, Gandhinagar  Month Wise Chapter Distribution 2023-2024  Month Wise Chapter Distribution (First Term) In every school and in every standard, there is a need for annual planning during this monsoon season.  Which unit is available in Kaya Mass for Hikshako?  This planning is useful for him.  In addition, there is a need for annual planning of each of the 3 to 5 subjects.  Which will be useful to fell

શાળામાં લખી શકાય તેવા સુવિચાર | Best Gujarati Suvichar Super Collection

Best Gujarati Suvichar Super Collection For Text Massage, Image, GIF And PDF માતાનું હૃદય બાળકની પાઠશાળા છે. જે ખોટું શીખવતી નથી તે માતા. સાચી ગુરુ સેવા વિના વિદ્યા પ્રાપ્ત ન થાય. જે પોતાના જ્ઞાનને આચરણમાં મૂકે છે, તે જ બુદ્ધિમાન છે. વિશ્વાસ એ પ્રેમની પ્રથમ સીડી છે. જાતને બદલશો,.. તો આખું જગત બદલાઈ જશે. માનવીનો સાચો મિત્ર તો તેના હાથની દસ આંગળીઓ જ છે. જેને હારવાનો ડર છે,.. તેની હાર નિશ્ચિત છે. સંસ્કારો ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ. ધીરજ એ કડવી વસ્તુ છે, પરંતુ તેના ફળ હંમેશા મીઠા છે. જો તમારે કામ સારું જ કરવું હોય,.. તો તેને તમે જાતે જ કરો. અઘરું કામ આવતી કાલે નહીં,.. આજે જ શરૂ કરો. હાથમાંથી જે છટકી ગયું છે,.. તેના ઉપર અફસોસ ન કરો. પુસ્તકાલયો એટલે જ્ઞાનની ગંગોતરી મહેનતથી સફળતા મળે છે,.. વિચારોથી નહીં ! વાંચન ઉદાસ મનને તાજગી આપવાનું કામ કરે છે. પહેલું ભણતર એ જ છે,.. સભ્યતાથી બોલતા શીખવું. સાજા થવાની ઈચ્છા કરવી એ પણ એક ઉત્તમ ઔષધિ છે. સફળ શિક્ષણ સફળ જીવનનો પાયો છે. પ્રાર્થના એટલે પાપ ધોવાનું માન સરોવર. સાચી વાત બધાને કડવી લાગે છે. પ્રેમ પાપીઓને પણ સુધારી દે છે. સફળતાની કિંમત મનની એકાગ્રતા છે. કાર્