Ekam Kasoti Student Online Mark Entry @ www.ssagujarat.org - rdrathod.in
Ekam Kasoti Online Mark Entry-rdrathod.in

26 Sep 2018

NCSL-NIEPA , bharata ni netrutva karti shalao ni ujavani...

·


All teachers, head master, clustor-block ane jilla star na Adhikario

   MHRD dvara sthapit national center for school leadership NCSL dvara NIEPA na marg darshan hethal samagr desha ma shala netrutva mate Aa ujavni nu Ayojan thayel 6.

   jemne shala ane shaixanik unnati mate netrutva lai ne koi sari kamgiri/inovation karel hoy teo aa karyakram ma bhag lai shake 6. NIPA new dilhi dvara Aayojit "celebrating school leaddership-Recognizing school leaders-2018"  name na khas karyakram ma bhag lai shake 6 ane Aa sathe potani mahiti annexure 1 mujaba na namuna ma mokalva ni raheshe.

   15 th October sudhi ma mahiti All teachers, head master, clustor-block ane jilla star na Adhikario
dvara taiyar kari ne gandhinagar ssa 'research ane evolution shakha ne E-mail thi pahochadva ni raheshe.

E-mail id :- ssasporems@gmail.com

contact :- Rohitbhai chaudhary - (MO. 99090 38810)

for more information click below links...


Subscribe to this Blog via Email :