STD 2 Svaichik Bahya Mulyankan Babat Paripatra, Primary School STD 2 Upcharatmak Karya Bad Svaichik Mulyankan Letter by GCERT

STD 2 Svaichik Bahya Mulyankan Babat Paripatra, Primary School STD 2 Upcharatmak Karya Bad Svaichik Mulyankan Letter by GCERT
STD 2 BAHYA MULYANKAN LETTER
STD 2 BAHYA MULYANKAN LETTER
Dhoran 2 Ma Upcharatmak Kary Purn Karya Bad Darek School Potani School Na Dhoran 2 Nu Bahya Mulyankan Karvanu Raheshe. Je Antargat GCERT Dvara 08.04.2019 Na roj Letter Karva Ma Avel Che. 

Chalu Varshe Dhoran 2 Na 100 % Balako Vanchan, Lekhan Ane Ganan Ma Sidhdhi Melave Tevu Lax Gujarat Shikshan Vibhag Dvara Nakki Karva Ma Avel Hatu Je Antargat...

1. Nidan Kasoti
2. Mid Term Kasoti
3. Final Test (Bahya Mulyankan)

 Aa 3 Stage Ma Mulyankan Karvanu Nakki Thayel Hatu Je Antargat 1. Nidan Kasoti, 2. Mid Term Kasoti Levai Gai che. Have Final Test (Bahya Mulyankan) Aa Darek School Dvaara Potaani j School Nu Bahya MUlyankan Karvanu Raheshe.. Je Letter Nicheni Link Parthi Download Kari Joi Shako chho.