Best Teachers Award 2019 Letter | shreshth Shikshak Award paripatra 2019 - RDRATHOD

23 Jul 2019

Best Teachers Award 2019 Letter | shreshth Shikshak Award paripatra 2019

·   0

Best Teachers Award 2019 Letter | shreshth Shikshak Award paripatra 2019 by Niyamak kacheri - Gandhinagar

Shreshth Shixak Award Paripatra , Date - 22/07/2019

Latest Circular for Best Teacher Award in Taluka, District and State level
Read the new circular for all information about the award

Best Teacher Award Circular
The latest circular for giving "Principal Teacher Certificate" to Primary Teachers

The certificate will be given per cluster
For more information

Shreshth Shikshak Paritoshik Paripatra 2019
Pratibhashali Shikshak Pramanpatra Paripatra

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS