KELAVNI NIRIXAK NA BHARTI NA NIYAMO BABAT RAJUAT NO LETTER - RDRATHOD

7 Jul 2019

KELAVNI NIRIXAK NA BHARTI NA NIYAMO BABAT RAJUAT NO LETTER

·   0

KELAVNI NIRIXAK NA BHARTI NA NIYAMO BABAT RAJUAT NO LETTER

Kelavni nirikshak bharti na niyamo babat shixan vibhag na sexan adhikari dvara niyamak shree, sikshan vibhag - Gandhinagar ne Aa letter lakhva ma avel che. Jema Krlavni Nirixak ni bharti mate Fakt HTAT ne j manya ganva ane shixak have tena mate yogya nathi tevi rajuat karva ma avel che..
Juo Rajuaat no letter

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS