GK SHORTCUT TRICKS || Easy Trick To Learn GK by RDRATHOD - RDRATHOD
PRINTABLE UNIT TEST TIMETABLE  2019-2020
 EKAM KASOTI TIMETABLE STANDARD WISE

23 Aug 2019

GK SHORTCUT TRICKS || Easy Trick To Learn GK by RDRATHOD

·   0

GK SHORTCUT TRICKS || Easy Trick To Learn GK by RDRATHOD

GK Short Tricks in Gujarati - 

Gujarati General knowledge (gk) Easily Yaad Karva Mate Ahi Ketlik Short Trick Taiyar Kari ne Mukel chhe. Je Darek Competitive Exam Mate Upayogi Thashe..

Aa Short Trick E Darek subject ne Easily Yad Rakhava Mate Ek Short Line Chhe. Jena Thi Te Saralta thi Yaad Rahi Jashe..

GK SHORT CUT TRICK IN GUJARATI BY RDRATHOD
 1. Bharat Ni Union Territory
 2. Vautha ne Malti 7 Nadio
 3. Gujarat ni 8 Nagarpalikao
 4. Bharat na kutrim Sarovar
 5. Bharat Sarkar ni Navi noto na chitro
 6. Bharat na mahatvana Anu Vidhyut Mathako
 7. Bharat ni Sima Parna Padoshi Desho
 8. Bharat mathi Karkvrut Pasar Thata Rajyo
 9. Gujarat mathi Karkvrutt Pasar Thata Jillao
 10. Chalani Nanu Rupiyo Dharavta Desho
 11. Bharat Ma Vadhu Utpadan Thata Pak
 12. Bhatt na Kendra Shasit pradesh
 13. Bangala ni Khadi ne Malti Nadio
 14. Rinchh na Abhayaranya 
 15. Pakistan Sathe Jodayela Rajyo

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS