PRAGNA SAMAYIK KASOTI | STD 1-2 MA TRIMASIK KASOTI ANTARGAT TELECONFERENCE BABAT PARIPATRA, 09/08/2019 - RDRATHOD

9 Aug 2019

PRAGNA SAMAYIK KASOTI | STD 1-2 MA TRIMASIK KASOTI ANTARGAT TELECONFERENCE BABAT PARIPATRA, 09/08/2019

·   0

PRAGNA SAMAYIK KASOTI | STD 1-2 MA TRIMASIK KASOTI ANTARGAT TELECONFERENCE BABAT PARIPATRA, 09/08/2019

PRAGNA SAMAYIK KASOTI


PRAGNA TRIMASIK KASOTI

Pragna Dhoran 1-2 ma Samayik / Trimasik Kasoti Yojva ma Avshe Jeni Purva Taiyari Ane Aayojan Ange Tarikh - 10/08/2019 na Roj Teleconference Prastut Khabar Chhe. Je Tamam School Na Acharya ane Dhoran 1-2 na Varg Shixako Ne Jova Paripatra Karva ma avel chhe.

Aa Teleconference Taluka na CRC ane BRD tatha BRP ne Khas Jova mate Janava ma avel chhe. Vadhu mahiti mate Nicheni Link Parthi paripatra Download karo...

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

STD-1   STD-2   STD-3   STD-4
STD-5   STD-6   STD-7   STD-8

SAS GUJARAT - TEACHER VERIFICATION

KHATAKIYA TAPAS