Search Suggest

Gujarat Vahli Dikri Yojana 2022 | Application / Registration Form, PDF Download

vahali dikri yojana 2020, Vahali Dikri Yojana Application Form, વહાલી દીકરી યોજના, vahali dikri yojana in hindi, vahali dikri yojna affidavit, vahali dikri meaning in hindi, vhali dikri scheme, gujarat government schemes for girl child
Gujarat Vahli Dikari Yojana Online Application Form, Vahli Dikri Scholarship, Registration Process, Gujarat Vahli Dikari Yojana in Gujarat - वहाली दिकरी योजना 2022

📋 આ મેસેજ જેને ઘરે દીકરી હોય એમને શેર કરો. ગુજરાત સરકારની વ્હાલી દીકરી યોજના 2021 માં દીકરીની 18 વર્ષ સુધીમાં ત્રણ વાર રૂ. 1,10,000/- મળશે અને લગ્ન અને ભણતરની ચિંતા નહીં. અરજી ફોર્મ અને માહિતી માટેની આ વેબસાઈટની મુલાકાત લેશો. દીકરીની ભણતર માટે ઉપયોગી થઈ શકશે. આ ફોર્મ આરોગ્ય શાખા અને આંગણવાડીમાં ભરાય છે.
──⊱◈✿◈⊰────⊱◈✿◈⊰──

👍 ખૂબ જ જરૂરી માહિતી હોવાથી તમારા દરેક ગ્રુપમાં અને મિત્રોને શેર કરશો..


Gujarat State Government's Scheme for Daughters i.e. "Vahali Dikri Yojana" This Vahali Dikri Yojana was announced by the Gujarat Raji Government. Forms for this scheme have also started filling up. Then in this post we will get the information about the main things about this scheme, its benefits, how to fill its form, qualification for it, how much can be invested.

Gujarat Vahli Dikri Yojana 2020

Vahli Dikri Yojana Application Form PDF

વ્હાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય: (Vahali Dikri Yojana 2021 Purpose)
રાજ્ય સરકાર દ્વારા દીકરીઓના જન્મનું પ્રમાણ વધે અને સાથે શિક્ષણમાં કન્યાઓનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ધટે તેવા ઉદ્દેશ્યથી આ યોજના અમલમાં મુકાઈ છે.

કેટલી સહાય મળશે? :
ગુજરાત સરકારની 'વ્હાલી દીકરી યોજના' (Vhali Dikari Yojana) અંતર્ગત દીકરીઓને 5 વર્ષે 4000, 14 વર્ષે 6000 અને 18 વર્ષે 1,00,000 એક લાખ રૂપિયા સહાય મળશે

વહાલી દીકરી યોજના માટેની લાયકાત : 
 1. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તારીખ. 2/8/2019 પછી જે જન્મેલી દીકરીઓ જ લાભ લઈ શકે છે. દીકરીના જન્મ પછીના એક વર્ષની અંદર નિયત નમૂનાના ફોર્મમાં જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે અરજી કરવાની રહેશે. ક્યારેક અપવાદ રૂપ કિસ્સાઓ સિવાય પતિપત્નીના પ્રથમ ત્રણ સંતાનો પૈકીની તમામ દીકરીઓને યોજનાનો લાભ મળી શકશે.
 2. યોજના માટે વાર્ષિક આવક 2,00,000 (બે લાખ) કે તેથી ઓછી હોવી જરૂરી છે.
અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવવું ? :
આ યોજના માટેના અરજી ફોર્મ ગામની આંગણવાડી કેન્દ્ર, ગામ પંચાય, CDPEO કચેરી ખાતેથી મફતમાં મેળશે. આ અરજી ફોર્મ ભરી આંગણવાડી કેન્દ્રો, cdpeo કચેરીઓ તથા જનસેવા કેન્દ્રમાં જમા કરી આપવાની રહેશે.

લાભ ક્યારે મળશે? :
યોજના હેઠળ દીકરીને વિવિધ તબક્કે આર્થિક સહાય મળે છે..જેમાં
● જ્યારે દીકરી ધોરણ-1માં પ્રવેશ મેળવે ત્યારે રૂા.4000 રોકડ સહાય
● ધોરણ-9માં પ્રવેશ વખતે રૂા.6000 સહાય
● જ્યારે 18 વર્ષની ઉમરે ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા લગ્ન માટેની સહાય તરીકે કુલ રૂા.100,000 આર્થિક સહાય મળશે. 

નિયમો/ યોજનાનો લાભ ક્યારે ના મળે? : 
દીકરીના બાળલગ્ન થયેલ હોવા જોઈએ નહીં. લગ્ન ધારા મુજબ દીકરીઓ માટે લગ્નની ઉમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ નક્કી કરેલ છે. તેના પહેલા કરેલા લગ્ન બાળલગ્ન ગણવામાં આવે છે. જે માન્ય નથી.

જરૂરી આધાર-પુરાવા :
 1. અરજી સાથે દીકરીના જન્મનું પ્રમાણપત્ર નગરપાલિકા કે અન્ય માન્ય સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલ
 2. આધારકાર્ડની નકલ
 3. અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ
 4. માતા-પિતાના આધાર કાર્ડ તથા જન્મના પ્રમાણપત્રો
 5. આવકનું પ્રમાણપત્ર 
 6. દંપતિના પોતાના હયાત તમામ બાળકોના જન્મના દાખલાઓ
 7. નિયત નમુનામાં સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરેલ દંપતિનું સોગદનામું જોડવાનું રહેશે.
નોંધ : આ યોજના વિશેની વધુ વિગતો અને નવીન ફેરફારોની માહિતી માટે મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી (જિલ્લા કક્ષાએ) ખાતે સપર્ક સાધવાનો રહેશે.


વાલી દિકરી યોજના અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો વાંચો. 

વાલી દિકરી યોજનામાં કેટલી સહાય મળે છે?

વહાલી દિકરી યોજનામાં લાભકારી પુત્રીને સહાયની રકમ કુલ ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી પુત્રી કુલ રૂ. 110,000 (એક લાખ દસ હજાર) ત્રણ હપ્તામાં.

પ્રથમ હપ્તામાં - રૂ. 4000 / - (ચાર હજાર રૂપિયા) લેવામાં આવશે.

બીજી હપ્તા માટે - લાભાર્થી પુત્રીને રૂ. 6000 / - વસૂલ કરવામાં આવશે. છેલ્લો હપતો હશે.

અંતિમ હપતા - 18 વર્ષ જૂની લાભાર્થી પુત્રી ઉચ્ચ શિક્ષણ / લગ્ન સહાય તરીકે કુલ 100000 / - (એક લાખ) ની હકદાર રહેશે.

નોંધ: - જો લાભકારી પુત્રી 18 વર્ષની વયે મૃત્યુ પામે છે, તો તે વ્હેલી હુકમનામું યોજના હેઠળ 'ઉત્તમ સહાયતા' માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

 દિકરી યોજના કોને મળે છે? (તેમની પાત્રતા) 

1. 02/08/2019 ના રોજ અને તેના પછી જન્મેલી પુત્રીઓ, વહાલી દિકરી યોજનાના લાભો માટે પાત્ર રહેશે.

2. દંપતી (પતિ અને પત્ની) ના પહેલા ત્રણ બાળકોની બધી પુત્રીઓ, વહાલી દિકરી યોજનાના લાભો માટે પાત્ર બનશે.

અપવાદરૂપ (વિશેષ) કેસોમાં, બીજા / ત્રીજા વિતરણ સમયે કુટુંબમાં એકથી વધુ પુત્રીનો જન્મ થાય અને દંપતીની પુત્રીઓની સંખ્યા ત્રણથી વધુ હોય, તો પણ તમામ પુત્રીઓ લાભ માટે પાત્ર બનશે આ યોજના

 વહાલી દિકરી યોજના આવક મર્યાદા ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારો માટે દંપતી (સંયુક્ત જીવનસાથી) ની વાર્ષિક આવક મર્યાદા (વહાલી દિકરી યોજના આવક મર્યાદા) રૂ. 200000 / - (બે લાખ) અથવા તેથી ઓછા.

બાળલગ્ન નિવારણ અધિનિયમની જોગવાઈઓ અનુસાર, ફક્ત પુખ્તાવસ્થામાં લગ્ન કરેલા દંપતીની પુત્રીઓ વેલી દિકરી યોજનાના લાભ માટે પાત્ર બનશે.

વહાલી દિકરી યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેના દસ્તાવેજો 
1. પુત્રીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર
2. પુત્રીનો આધાર કાર્ડ નંબર (જો કોઈ હોય તો)
3. માતા-પિતાનું આધારકાર્ડ
4. માતા-પિતાનો જન્મ પ્રમાણપત્ર
5. આવકનું પ્રમાણપત્ર
6. દંપતીના તમામ જીવંત બાળકોના જન્મના પ્રમાણપત્ર
7. લાભાર્થી પુત્રીના માતાપિતાનું લગ્ન પ્રમાણપત્ર
8. વાલી દિકરી યોજનાના નિયત ફોર્મમાં સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ દંપતીનું સોગંદનામું આપવું જરૂરી
9. અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ.


vali dikri yojana Information available here:
vali dikri yojana, vali dikri nu form, vali dikri yojana form, vahali dikri yojana, vahali dikri yojana form, vahali dikri yojana helpline number, vhali dikri yojna form pdf, vahali dikri yojana helpline number, gujarat vahali dikri scheme

Vhali Dikri Yojana Form : Download 

This is a very good plan of the Gujarat State Government. Under this scheme financial assistance is given to the daughter. The scheme will provide financial support to the daughter from her higher studies to her marriage. This financial assistance will be given to the daughter in three stages, (1) for the study of the daughter, (2) when the daughter reaches the age of 17 years and (3) on the occasion of the marriage of the daughter. Thus, the scheme has been launched with the intention of meeting all the needs of the daughter at a time when the need for financial assistance arises. Form for the scheme can be obtained from Anganwadi, Gramsevak. Apart from this, you can now open an account by going to any bank or post office and filling up the form directly under "Vahali Dikri Yojana".:Short details of Gujarat Wahali Dikari Yojana


Name of the scheme
Wahali Dikari Yojana
Started by
Gujarat Government
Type of Scheme
State Government Scheme
Beneficial for
girls
The method of application
both online and offline
The official website
not yet published

The main objectives of the scheme

 • The main objective of the schemes is to help the girls financially and to empower them.
 • Increasing the birth rate of daughters and preventing feticide.
 • Encouraging girls' education also to make daughters more educated.

Features of the scheme

 • As it is a government funded scheme, all government benefits are available.
 • Financial assistance of Rs. 110,000 is available.
 • The plan form can be filled both online and offline.
 • Online transfer and transaction of money is also available in the bank.

Qualifications required for the scheme

➧ For the first two daughters out of the total children.

➧ The daughter should be the originator of the state of Gujarat.

➧ A bank account in the daughter's name is required.

➧ The annual income of the daughter's parents should not exceed 200,000.

How much and how to get the scholarship amount.

➮ 4000 first aid when daughter gets admission in standard 1.

➮ Second installment of Rs. 6000 when daughter gets admission in standard 9.

➮ When the daughter reaches the age of 18, Rs. 100000 is due as marriage assistance

Required Document List For Gujarat Wahali Dikari Yojana

The following documents are required to open an account for Wahali Dikari Yojana.
Proof of residence.
 1. Birth certificate
 2. Certificate of income (up to Rs. 2 lakhs per annum)
 3. Parental proof of identity
 4. Bank account passbook
 5. Photograph 2 copy

Gujarat Wahali Dikari Yojana Selection

 • Apply by filling the first application form.
 • The application form will be verified by the officials.
 • A list will be prepared according to the names of the beneficiaries.
 • The amount will be credited to the beneficiary's account.

How to apply for Wahali Dikari Yojana?

Can be applied both online and offline. Apply it first. Apply from the official website of Gujarat Government. And get that print and submit it along with the required documents.

Steps to apply
Step-1 : First visit the official website of Gujarat Government

Step-2 : Download the application form or fill out the online form and submit.

Step-3 : Upload / attach the required document with the form.

Step-4 : Once the full details are filled in, check once and submit the final.

Step-5 : Get a print out of the application.

Gujarat Vahli Dikri Yojana 2020 | Application / Registration Form, PDF DownloadGujarat Vahali Dikri Yojana 2022: Application Form, Registration

Money Minister Nitin Patel informed about another scheme 'Wali Dikri Yojana' in his spending discourse today.

Out of the first two children of the family, one girl child will get the benefit of this scheme. At the entrance of the first criterion in the school, the recipient girl will get Rs. 4,000, in class IX he got Rs. 6,000 and when she attains the age of 18 years she will get Rs. 1 lakh,' Nitin Patel said.

Gujarat Wahali Dikri Scheme
Gujarat Vahali Dikri Yojana 2022: Application Form, Registration
He said that this scheme would improve the sex ratio, it would activate the training of young female children and would benefit a huge amount for advanced education and marriage.

The scheme mentioned by Patel will benefit the families up to Rs. 2 lakh for each year.

The state government has allocated Rs. 133 crores for this scheme in the budgetary year 2019-20 financial plan.

With the ultimate goal of increasing the birth rate of young women and fighting female feticide, the Government of Gujarat has launched 'Vali Dairy Yojana' in the expenditure plan. Under the scheme, when the young woman crosses the age of 18, Finance Minister Nitin Patel told the assembly that the legislature would give her one lakh rupees.

Training of girls is now free in the state. I am announcing the use of Whale Child Scheme to strengthen the economic, social status of women, reduce dropout rate in training and prevent child marriage. The Deputy Chief Minister said that in this scheme, the girls of the first two children of the family will get the benefit of this scheme.

Rs 4000 at the time of confirmation in the main assessment of the girl child, Rs 6000 at the time of ninth criteria and Rs 1 lakh on crossing the age of 18 years. Finding lots of cash for the advanced education and marriage service of the young lady child.

The benefit of this scheme will be given to the family having annual salary of Rs 2 lakh. A provision of Rs 133 crore has been made for this.

On the arrangement mentioned earlier, the Deputy Chief Minister said that the legislature is in talks with banks and financial organizations like LIC on this scheme. The legislature will incur higher financing costs. The plan will work.
25 lakh women will get Rs 700 crore!

Presently 1.5 lakh Sakhi Mandals are active in Gujarat. In which 20 lakh sisters are associated. These Sakhi Mandals have got bank credit of Rs 1,900 crore so far. In which five to eight percent conspiracy endowment and other monetary assistance is being given by the legislature.

read latest news reports


Under this scheme, the administration will give assistance of up to Rs 2 lakh to the little girls of helpless families. In which two girls will be given help for instructions from the administration. Under this scheme, girls who conceive on 2nd August and onwards will be given Rs. 4,000 at the time of confirmation and Rs. 6,000 on the hour of confirmation in the new norm.

Once the girl turns 18, Rs 1 lakh will be given to the little girl to help with advanced education or marriage. The structure of transfer of this scheme has also started in Anganwadi, CPDO office, Gram Panchayat and Office of Women and Child Officers. In which certain conditions have been fixed. The couple will get a limit of two small girls. The elder girl and the next girl will benefit. It will be of no use to him in the event that he has a third little girl. In the event that there is a child first and then a girl, the next little girl will get support.

Important Links::


In the financial plan, 70,000 new Sakhi Mandals will work in three years. An expenditure plan has been made to inaugurate independent work by giving an advance amount of up to Rs. 700 crores to 25 lakh sisters.