એકમ કસોટી (પ્રશ્નબેંક) ડાઉનલોડ કરો | Ekam Kasoti Papers Download @ https://schoolattendancegujarat.in

એકમ કસોટી પ્રશ્ન બેંક ઉપયોગી ટીપ્સ અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો - schoolattendancegujarat.inQuestion Bank ઉપયોગી ટીપ્સ અને વિડિયો ડાઉનલોડ કરો


: ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબ આજના માન. મંત્રી (શિક્ષણ) ના પ્રમુખ, માન. સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ), પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ, ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ અને નેશનલ એજ્યુકેશનલ ફેડરેશનની ઓનલાઈન હાજરી સાથે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

સામાયિક મૂલ્યાંકન (PAT) - દ્વિતીય સત્ર 2023-24

પ્રશ્નબેંક ડાઉનલોડ
=============================
શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટેની એકમ કસોટી પ્રશ્નબેંક આધારે એકમ કસોટી લેવાનું આયોજન રાજ્ય કક્ષાએથી નિર્ધારિત થયેલ છે.

   જે અન્વયે શાળાઓમાં લેવાનાર દ્વિતીય સત્રના સામાયિક મૂલ્યાંકન (PAT) માટેની પ્રશ્નબેંક Online Attendance Portal પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
-      જે શાળાના Login માંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો.
- રાજ્ય કક્ષાએથી ફાળવવામાં આવેલ ઇમેલ મારફતે પણ સીધા જ શાળા કક્ષાએ પ્રશ્નબેંક શાળા સમય શરૂ થયા બાદ (7:30 am સુધીમાં) મોકલી આપવામાં આવશે.
- BRC Co.અને CRC Co. ના ઇમેલમાં તમામ ધોરણ અને માધ્યમની પ્રશ્નબેંક મોકલી આપવામાં આવશે.

વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર હેલ્પલાઈન: 07923973615

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ અને રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંઘના અધિકારીઓ અને સભ્યો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હકારાત્મક સૂચનો અને શીખવાની ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિઓને ચકાસવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ને ધ્યાનમાં લેવાને બદલે કેન્દ્રિય સમયાંતરે કસોટી (પરીક્ષા) બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સદર બેઠકમાં ઉપસ્થિત ફેડરેશન. .

તેથી, કેન્દ્રિય સામયિક કસોટીને બદલે, શાળા સામયિક મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવી પડશે. નીચેની સૂચનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારા કક્ષાએથી શાળાઓને જાણ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું છે.


1. સામાન્ય રીતે દરેક શાળા કેન્દ્રીયકૃત રીતે રાજ્યની દરેક શાળાના એકસરખા પ્રશ્નોની રચના સામયિક કસોટીઓ આપવામાં આવી હતી તેના બદલે તેના જે તે ધોરણ લર્નિંગ આઉટકમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તે લર્નિંગ આઉન્ડટકમ આધારિત લર્નિંગ આઉટકમના માપન માટે એક વધુ પ્રશ્ન દક્ષિણ રાજ્ય પ્રશ્ન બેંક તૈયાર કરીને શાળાને આપવામાં આવશે.

2. ક્રમ-1 માં નીચે મુજબની એક લર્નિંગ આઉટકમના માપન માટે પ્રશ્નબેંકમાંથી દરેક શાળાના પ્રશ્નના પ્રત્યુતર માટે નીચે પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો/પ્રશ્નો પસંદ કરીને શાળાએ પોતાની રીતે ૨૫ ગુણ મૂલ્યાંકન શીટ તૈયાર કરી સામાયિક મૂલ્યાંકન ઉઠાવી.

3. શાળાના ત્રણેય પ્રશ્નોત્તર સમગ્ર શિક્ષા માટે ઓનલાઇન એટેન્ડન્સ પોર્ટલ (https://schoolattendancegujarat.in/ ) તેમજ દરેક શાળાના ઇ-મેઇલ આઇડી પર પ્રશ્નબેંક ઉપલબ્ધિમાં આવશે. શાળા કક્ષાનાયિક મૂલ્યાંકન જે દિવસ નિયત કરવામાં આવશે તે સમયે શાળા શરૂ કરવા માટે એક કલાક પહેલા લર્નિંગ આઉટકમ આધારિત પ્રશ્નબેંક ડાઉનલોડ કરી શકાશે. પ્રશ્નબેંકમાંથી ઉપરોક્ત ક્રમ-1 અને 2 માં નીચે વર્ણવેલ પ્રક્રિયા હાથની મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની છે.

4. સંદર્ભિત પત્ર-1 થી મૂલ્યાંકન પૃષ્ટિ માટે અન્ય આપવામાં આવેલ સૂચનાઓ યથાવત જોવા.

5. તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ શાળાને આપવામાં આવશે પ્રશ્નબેંક ગુજરાતીમાં ઉપલબ્ધ થશે. અન્ય વિદ્યાર્થીઓની શાળાઓનાં પ્રશ્નો શાળાની કક્ષાએ કાયદામાં દાખલો લાગુ કરવા માટે જે તે પસંદ કરવામાં આવે છે તે ધોરણની પ્રથમ ભાષા ધોરણ ૬ની મૂલ્યાંકન કરે છે.

6. સદર સામયિક મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ સરકારી શાળા વર્ગ અમલી કરવામાં આવશે. બાકીની ગ્રાન્ટેડ અને સ્વનિર્ભર શાળાઓ તેને સ્વૈચ્છિક રીતે લાગુ કરી શકે છે.


હવેથી સામાયિક મૂલ્યાંકન માટે પ્રશ્નો પૂછો અટેન્ડન્સની પોર્ટલ ઉપલબ્ધ છે. જેમાં અમુક શાળાબિંદુઓ આ પ્રશ્નબેંકનું ટેબ જોવા મળે છે. તો નીચેના વિડિયો મુજબ બ્રાઉઝરની કૂકીઝ ક્લિયર પ્રશ્નાંકની ટેબ જોવા

UNIT TEST એજ્યુકેશનલ એપ વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેમ કે upsc, uppsc, ssc, uptet, ctet, ro aro, upsi, Police, defence, mppsc, bppsc, rpsc અને બેંકિંગ ક્ષેત્રોની ઓનલાઈન કસોટી આપવાનું રિમોટ શીખવા માટે મદદ કરવા માટે વિકસાવવામાં આવી છે. . તે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે ગમે ત્યારે (24X7), ગમે ત્યાં પરીક્ષા આપવાનું સરળ, વ્યાપક અને વ્યવસ્થિત અભિગમ બનાવશે. કરંટ અફેર્સ અને વિષયો સંબંધિત ટેસ્ટ મોડ્યુલ પણ વર્ષના અંત સુધીમાં ટૂંક સમયમાં ઉમેરવામાં આવશે. વાસ્તવિક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ઉમેદવારોને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા અને તમારા પ્રદર્શનને ટ્રેક કરવા માટે UNIT TEST સાથે રહેવા વિનંતી છે.
Previous Post Next Post

TEACHERS