ધોરણ 10 કે 12 પાસ ના કરી શક્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે NIOS અંતર્ગત ફોર્મ ભરીને પાસ થવા માટેની એક ઉત્તમ તક

ધોરણ 10 કે 12 પાસ ના કરી શક્યા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ એમના માટે NIOS અંતર્ગત ફોર્મ ભરીને પાસ થવા માટેની એક ઉત્તમ તક છે

An excellent opportunity for students who have not been able to pass Std. 10 or 12 to pass by filling up the form under NIOS.

સરકારશ્રી દ્વારા અત્યારે 15 થી 18 વર્ષની ઉમરના દીકરા કે દીકરીઓ કે જે અભ્યાસ કરતા કરતા અધવચ્ચે છોડી ગયેલ હોય અને ધોરણ 10 કે 12 નો અભ્યાસ પાસ ના કરી શક્યા હોય એમના માટે માત્ર આપની નજીકની પ્રા.શાળા,માધ્યમિક શાળા અથવા બીઆરસી ભવન નો સંપર્ક કરી  NIOS અંતર્ગત ફોર્મ ભરીને પાસ થવાની ઉત્તમ તક છે પરીક્ષા આપશે એ પરીક્ષાર્થીને 2000₹ ફી પણ મળશે.. બીઆરસી ભવન અથવા નજીકની પ્રાથમીક શાળાનો સંપર્ક કરો.

અગત્યની ઉપયોગી લિંક

👉 માહિતી મેળવવાની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે: અહીં ક્લિક કરો.

👉 ઓફિસિયલ વેબસાઈટ માટે : અહી ક્લિક કરો.

👉 online material ડાઉનલોડ કરવા માટે : અહીં ક્લિક કરો.

વધુ માહિતી માટે નીચેની લીંક..  પરથી ઓફીસીયલ લેટર વાંચી શકો છો.. 

આ સંદેશ તમામ એવા ગામડાઓ સુધી પહોંચે...... ખાસ ગામલોકો સુધી

15 Biggest Business Professionals Review That Will Make You Successful In Life.

1. Marketing Professional

Humanity is a misleading word. It seems to refer only to human beings. Not true, said Nivedita. For 7 months, during the lockdown, she cooked and made sure her canine friends were fed and healthy.

These welcoming, wagging tails, they put a smile on our faces. Well, Nivedita made sure there was a smile on theirs.

2. Ambulance Driver

When human survival instincts kicked in the hardest, one man decided to go against his own. Imtiyaz Ansari, the brave ambulance driver, ensured that victims of Covid-19 reached hospitals in time. The sound of his siren on the streets of Mumbai, was the sound of hope for many.

People like Imtiyaz Ansari are rare. They are necessary. They deserve every bit of our gratitude. Every little bit of it.

3. Surgeon

Efficiency is key at a time when the country is stretched for its resources. Dr. Lakdawala worked alongside the BMC to ensure that the NSCI Covid hospital has the highest recovery rates in the country. He converted an entire stadium into a hospital. He conceptualised portable ICUS inside shipping containers.

To be able to think creatively in stressful, life and death situations, is not everyone's cup of tea. He however, likes his strong and without cream.

4. Advocate

A true leader does good. A true leader also drives people to do good. Meet Kunal Sharma. When hospitals were running short of life saving plasma, Kunal managed to organise the Plasma Donate Karona campaign, that led to over 250 blood donation camps, the largest initiative in the country.

Getting through to people, getting them to come forward during a difficult time, is the kind of quality that builds nations.

Previous Post Next Post

TEACHERS