Search Suggest

ખેલ મહાકુંભ રજીસ્ટ્રેશન 2024 શરૂ | Khel Mahakumbh 2024 Online Registration Sports Authority of India Recruitment Notice for the post of Catering Manager

Sports Authority of India Recruitment Notice for the post of Catering Manager

💥 ખેલ મહાકુંભ રજીસ્ટ્રેશન 2024 શરૂ

🤾🏻‍♂️ 29 રમતો
🤾🏻‍♂️ 30 કરોડના ઇનામો
🤾🏻‍♂️ રમત ગમતની યોજનાઓનો લાભ
🤾🏻‍♂️ સ્પોર્ટ્સ શાળાઓમાં ફ્રી એડમિશનો ની જોગવાઈ સાથે ઘણા ફાયદાઓ

સંપૂર્ણ માહિતી તેમજ રજીસ્ટ્રેશન માટે

🤾🏻‍♂️ શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું? તેનો પ્રેક્ટિકલ વિડીયો નીચેની લિંક પરથી જુવો.

તમામ રમતવીરો, બાળકો અને શાળા સુધી આ માહિતી અવશ્ય પહોંચાડો


ખેલ મહાકુંભ Overview

 • નામ ગુજરાત ખેલ મહાકુંભ
 • ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત 2010માં નરેન્દ્ર મોદીના મુખ્યમંત્રી કાર્યકાળમાં થઈ હતી
 • રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા 18 ઓક્ટોબરના દિવસે પૂર્ણ થશે.
 • State Gujarat
 • Event Venue Ahmedabad
 • Official Website https://khelmahakumbh.gujarat.gov.in/


Sports Authority of India (SAI) is an autonomous organization under the Administrative control of the Ministry of Youth Affairs and Sports with its Head office at Jawaharlal Nehru Sports Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.Official Website:
khelmahakumbh.gujarat.gov.in


ખેલ મહાકુંભ 2024 રમતો

 • આર્ચરી
 • એથ્લેટિક્સ
 • બાસ્કેટબોલ
 • રોપ મલખમ
 • બેડમિન્ટન
 • ટેબલ ટેનિસ
 • ટેક્વેન્ડો
 • યોગા
 • આર્ટીસ્ટિક સ્કેટિંગ
 • હેન્ડ બોલ
 • હોકી
 • વોલીબોલ
 • કુસ્તી
 • વેઇટ લિફ્ટિંગ
 • ખો-ખો
 • શૂટિંગ બોલ
 • સ્વિમિંગ
 • સ્કેટિંગ
 • શૂટિંગ
 • સાયકલીંગ
 • ફૂટબોલ
 • ચેસ
 • જુડો
 • કબડ્ડી
 • ટેનિસ
 • રસ્સા ખેંચ
 • જિમ્નાસ્ટિક
 • કરાટે અને બોક્સિંગ

Gujarat Khel Mahakumbh 2024 कौन कौन से खेल शामिल किये जा सकते है जानकारी –
 
Archery Volleyball
Athletics Wrestling
Khel Mahakumbh Basketball Weight Lifting
Badminton Fencing
Khel Mahakumbh Table Tennis Malkhamb
Taekwondo Karate
Yoga Kho Kho
Artistic Skating Shooting Ball
Khel Mahakumbh Handball Skating
Hockey Swimming
Shooting Cycling
Gujarat Khel Mahakumbh Prizes 2024
According to the information the total cash prizes in Gujarat Khel Mahakumbh will be given 42 Crore rupees. It will be given at different levels.

There will be 31 games in the Khel Mahakumbh of Gujarat.
From each district Best 3 School will get the prize money of Rs 1.5 lakh, Rs 1 lakh & Rs 0.75 lakh as per their rank.
Best 3 Schools of each Taluka will get the prize money of Rs.25, 000/-, Rs.15, 000/- and Rs.10, 000/- as per their rank.
Official authorities have the rights to change the prize money amount. The information given on this page is based on the previous years. It can be changed also so stay connected for more details or visit the official website.
How to Register for Gujarat Khel Mahakumbh 2024
Go to the official website of Gujarat Khel Mahakumbh: khelmahakumbh.org OR  gist-sgsu.gujarat.gov.in
Find the link of Gujarat Khel Mahakumbh Registration 2024.
Enter the required details.
Then click on the submit button.
Also take a print out of your application.
Gujarat Khel Mahakumbh Time Table 2024 Update Soon
Gujarat Khel Mahakumbh Register Online 2024 Available Soon
This article contains information about the Gujarat Khel Mahakumbh Schedule & Registration 2024. We will keep updating all upcoming information on this page. Stay connected for details


Terms and Conditions

1. Tenure: – Initially contractual engagement will be for a period of one year which
could be further extended for a maximum period of two years on satisfactory
performance.

2. Age Limit: – The maximum age shall not be more than 50 years on the last date of
receipt of applications. Candidates should note that only the Date of Birth as
recorded in the Matriculation/ Secondary Examination Certificate or an equivalent
certificate as on the date of submission of applications will be accepted and no
subsequent request for its change will be considered or granted.

3. Remuneration: – Monthly remuneration will be decided on the basis of performance
of the candidates in the interview and on the recommendation of the Interview Board.

4. Tax Deduction at source: – The income tax or any other tax liable to be deducted,
as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment,
for which the SAI will issue TDS certificates/ Service Tax as applicable.

5. Other Allowances: – No TA /DA shall be admissible for joining the assignment or
on its completion. No other facilities like DA, Accommodation, Residential Phone,
Conveyance /Transport, Personal Staff, Medical reimbursement, HRA, and LTC etc.
would be admissible to them.

6. Extension: – Performance of the person would be continuously reviewed and their
extension will be considered on the basis of periodic review / requirement.

7. Leave: – They will be entitled for 30 days leave in a calendar year on pro- data basis.
Therefore, the contract employee shall not draw any remuneration in case of his/her
absence beyond 30 days in a year. Also unavailed leave in a calendar year will lapse
and will not be carried forward to the next calendar year

Sports Authority of India Latest Recruitment for 10+2 candidiates

Sports Authority of India Latest Recruitment for 10+2 candidatesSAI has established 23 National Centres of Excellence across the country for training of young and elite athletes in various disciplines. These NCOEs are funded for several items inter-alia Sports Science staff through Khelo India Scheme of Ministry of Youth Affairs & Sports.
 
(Essential Requirements, Shortlisting and Interview Information) 
1. ESSENTIAL REQUIREMENTS
 (a) EDUCATIONAL QUALIFICATIONS. 
Passed 10+2 from a recognized board with a certificate course/skill development program for Masseur/Masseuse/Massage Therapy/Sports Masseur/ Masseuse from a recognized institution.
 
(b) WORK EXPERIENCE.:
 Minimum 2 years of work experience as Masseur/ Masseuse.
 
2. CRITERIA FOR SHORTLISTING OF CANDIDATES FOR INTERVIEW. Of all the total applications received, short listing of candidates to provide an optimum ratio for the interview will be carried out on following basis:

NOTE: 

• OF THE TOTAL APPLICATIONS RECEIVED, CANDIDATES WILL BE SHORTLISTED FOR THE INTERVIEW BASED ON THE CRITERIA MENTIONED ABOVE.
 • MERIT LIST: IT IS TO BE NOTED THAT MERE QUALIFYING FOR THE INTERVIEW DOES NOT CONFIRM FINAL SELECTION. SEPARATE MERIT LIST WILL BE PREPARED PURELY ON THE BASIS OF MARKS OBTAINED BY THE CANDIDATES IN INTERVIEW.
• THE CANDIDATE MUST PRODUCE ALL THE ORIGINAL DOCUMENTS; AT THE TIME OF PHYSICAL JOINING OTHERWISE THE CANDIDATURE WILL BE CANCELLED.

APPLICATION FORM:
 
1. Full Name in Capital Letters (As per the Matriculation Certificate):
 2. Gender:
3. Date of Birth (As per the Matriculation Certificate):
4. Father’s Name (As per the Matriculation Certificate):
5. Nationality:
6. Post-Applied For:
7. Permanent Address:
8. Address for Communication:
9. Mobile Number and Email ID (a valid and functional email ID to be provided):
10.Academic Qualifications: