Search Suggest

navodaya-gov-in ; Navodaya Hall Ticket : JNV Class 6 Admit Card 2024 Out

Navodaya Entrance Exam Hall Ticket 2024


નવોદય ધો. 6 પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હોલ ટીકીટ જાહેર, આ રીતે ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો હોલ ટીકીટ

નવોદય હોલ ટીકીટ 2024
jnv Navoday Admit Card 2024

Navodaya Hall Ticket: JNV Class 6 Admit Card


નવોદય હોલ ટીકીટ: નવોદય વિદ્યાલય દરેક જિલ્લામા આવેલ હોય છે. નવોદય વિદ્યાલય મા ધોરણ 6 મા પ્રવેશ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા લેવામા આવે છે. જૂન 2024 થી ધોરણ 6 મા પ્રવેશ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા તારીખ 20 જાન્યુઆરી 2024 શનીવાર ના રોજ લેવામા આવનાર છે. આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની હોલ ટીકીટ ઓનલાઇન મૂકવામા આવેલ છે.

Navodaya Hall Ticket 2024


પરીક્ષાનુ નામ : જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા ૨૦૨૪

પરીક્ષા આયોજન : નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ

પ્રવેશ ધોરણ : ધોરણ ૬

પરીક્ષા તારીખ : ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪

ઓફીસીયલ વેબસાઇટ : navodaya.gov.in

પરીક્ષા માધ્યમ : ગુજરાતી/હિન્દી/અંગ્રેજી

નવોદય હોલ ટીકીટ કેમ ડાઉનલોડ કરવી ?


જવાહર નવોદય વિદ્યાલય મા ધોરણ 6 મા પ્રવેશ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા તા. 20-1-2024 શનીવાર ના રોજ લેવાનાર છે. આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની હોલ ટીકીટ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ થવાનુ શરૂ થઇ ગયેલ છે. નવોદય હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ ફોલો કરો.
  • નવોદય હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે સૌ પ્રથમ નવોદય ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર જવાનુ રહેશે.
  • આ પોસ્ટ મા નીચે આપેલી લીંંકપરથી પણ સીધા નવોદય વેબસાઇટ પર જઇ શકો છો.
  • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીના રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને જન્મ તારીખથી લોગીન કરો.
  • ત્યારબાદ Admit card ઓપ્શન પર કલીક કરતા જ તમે હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

અગત્યની લીંક