new std-4 parinam with english - RDRATHOD

29 Apr 2018

new std-4 parinam with english

·   0

   mitro...
          Aa varshe mahesana jilla ma pragna dhoran-4 ma english vishay nu paper levayu hatu. jethi  parinam patraka ma tena gun umerva ange gana prashno thaya hata. tethi ahi english vishay sathenu parinam patrak muki rahyo 6u. te kadach tamne saral rite upayogi thashe.. tevi asha sathe...

   Note :- parinam ma tamare matr english vishay nu patrak A (rachnatmak mulyankan patrak) alag thi banavava nu raheshe..ane tena gun parinam ma darshavavana raheshe..


Aapnu koi suchan hoy to janavsho..  my whatsapp no  - 9429177184    

  
new std-4 parinam with english   click here to DOWNLOAD

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

STD-1   STD-2   STD-3   STD-4
STD-5   STD-6   STD-7   STD-8

SAS GUJARAT - TEACHER VERIFICATION

KHATAKIYA TAPAS