Prathmik Shixako ne Pratham Uchchatar pagar Dhoran ni visanvatta Dur Karva babat, 02/12/2014 - RDRATHOD

2 Aug 2019

Prathmik Shixako ne Pratham Uchchatar pagar Dhoran ni visanvatta Dur Karva babat, 02/12/2014

·   0

Prathmik Shixako ne Pratham Uchchatar pagar Dhoran ni visanvatta Dur Karva babat, 02/12/2014

Uchchatar pagar dhoran ni visangatata babat paripatra 2014

Pratham na uchchatar pagar dhoran babat ParipatraSomnath Jilla na kodinar taluka na Acharya shree E Uchchatar pagar dhoran leva mate darkhast jama karava babate Asahmati darshavi 6. Ane Aa babate Pay center na Acharya shree ne patra lakhyo 6. Joke aa babat ketla gani yogya ganashe te babate to hal koi khyal na ave parantu temno aa patra shu parinam ape che te  have janva layak raheshe

CLICK HERE TO VIEW & DOWNLOAD

Subscribe to this Blog via Email :

STD 1 TO 8 ALL INFORMATION

                  

                 

                 

                    

ADHYAYAN NISHPATTIO : 1 TO 8 ALL SUBJECTS

KHATAKIYA TAPAS