જૂન-2023થી માત્ર 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર બાળકને જ ધોરણ-1માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે

નવી શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી પરિપત્રનો અમલઃ શાળાઓને પત્ર દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી


રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર બાળકોને જ ધો.1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે. શિક્ષણ વિભાગે 2020માં જ આ અંગે એક પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો. જેથી છેલ્લા વર્ષોમાં એડમિશન અંગે કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. જેથી હવે જૂન-2023થી શરૂ થતા નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં 1 જૂન, 2023ના રોજ 6 વર્ષ પૂર્ણ ન કરનાર બાળકને ધો.1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે નહીં.

આ અંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ તમામ તાબાની શાળાઓને પત્ર પાઠવીને પ્રવેશ સમયે નિયમનો અમલ થાય તે જોવા તાકીદ કરી છે. આમ, હવે રાજ્યમાં 5 વર્ષના બદલે 6 વર્ષમાં ધોરણ 1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે. આ માટે ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે નિયમોમાં પણ ફેરફાર કર્યા છે. રાજ્યમાં ધોરણ 1 માં પ્રવેશ માટેની વય મર્યાદા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 5 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી હતી. ધો.1માં શૈક્ષણિક વર્ષમાં 1 જૂને 5 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા વિદ્યાર્થીઓને જ પ્રવેશ આપવાની જોગવાઈ હતી.

ધોરણ -1 માં બાળકને 6 વર્ષની ઉંમર બાદ પ્રવેશ આપવા બાબત... પરિપત્ર જોવા અહીં ક્લિક કરો

 જો કે, ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ હેઠળ 6 થી 14 વર્ષની વયના બાળકોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, આ કાયદા પછી પણ, ગુજરાતે 5 વર્ષ પછી જ 1મા ધોરણમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. જ્યારે અન્ય બોર્ડની શાળાઓમાં ધોરણ 1માં 6 વર્ષમાં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, રાજ્યમાં પણ વિવિધ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સુમેળ જળવાઈ રહે તે માટે શિક્ષણ વિભાગે વિચારણા કરી છે કે ગુજરાતની તમામ શાળાઓમાં ધોરણ-1માં પ્રવેશ મળશે. માત્ર 6 વર્ષમાં પ્રથમ ધોરણ. 

રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક ચેરીએ 23 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો હતો. જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં પ્રવેશ માટેની વય મર્યાદા 5 વર્ષની જગ્યાએ 6 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. જો કે પરિપત્ર બહાર પાડ્યા બાદ તેનો તાત્કાલિક અમલ કરવામાં આવે તો ઉચ્ચ શિક્ષણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાલત એક વર્ષ વધુ બગડી શકે તેમ હોવાથી પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યા બાદ શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24થી તેનો અમલ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. 

આમ વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ ન બગડે તે માટે અઢી વર્ષ પહેલા આ અંગે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી હવે નવા શૈક્ષણિક વર્ષથી એટલે કે 202324થી 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને જ ધો.1માં પ્રવેશ મળશે. શિક્ષણ વિભાગે રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટની જોગવાઈમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે અને માત્ર 6 વર્ષમાં પ્રવેશનો નિયમ બનાવ્યો છે, જેથી 1 જૂન, 2023ના રોજ 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ જ આગામી ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે. શૈક્ષણિક સત્ર.

 જે વિદ્યાર્થીની ઉંમર 6 વર્ષ ન હોય તે ધો.1માં પ્રવેશ મેળવી શકશે નહીં અને જો પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે તો તમામ જવાબદારી સ્ટ્યાની રહેશે.
Previous Post Next Post

TEACHERS