આવકનો દાખલો ઓનલાઈન કાઢવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ? જાણો તમામ માહિતી.

આવકનો દાખલો ઓનલાઈન કાઢવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી..? જાણો તમામ માહિતી.


Online Income Certificate
વિવિધ સરકારી સબસિડી અને યોજનાઓ મેળવવા માટે avakno dakhalo online આવકનું પ્રમાણપત્ર આવશ્યક દસ્તાવેજ છે. આવકના પ્રમાણપત્રમાં દર્શાવેલ આવકની રકમ દરેક કુટુંબની વાસ્તવિક આવકના આધારે ગણવામાં આવે છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકારે આવકનું પ્રમાણપત્ર સરળતાથી મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ રજૂ કર્યું છે. આ લેખમાં, અમે ગુજરાત આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા જોઈએ છીએ.

આવકનો દાખલો ઓનલાઈન કાઢવાની રીત


આવકનો દાખલો ઓનલાઈન મેળવવા માટે આપણે કઈ પધ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ તે બાબતે અહી આર્ટિકલમાં વિગતે બધી જ બાબતો જણાવવામાં આવેલ છે

આવકનો દાખલો ઓનલાઈન

Income Certificate Online


 • શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ તરફથી વિશેષ વિશેષાધિકારો મેળવવામાં મદદ કરે છે.
 • પછાત વર્ગો કોલેજ અને યુનિવર્સિટીઓમાં વિશેષ અનામત આપે છે.
 • આ પ્રમાણપત્ર સરકારી બેંકો અને વિવિધ સરકારી યોજનાઓમાંથી ક્રેડિટ મેળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
 • વૃદ્ધાવસ્થા પેન્શન, વિધવા પેન્શન અને કૃષિ કાર્યકર પેન્શન આવકના આધારે આપવામાં આવશે.

લાયકાત

આવકવેરા પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરનાર વ્યક્તિ ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.

જરૂરી દસ્તાવેજો

ગુજરાત આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો નીચે આપેલ છે.
 • રેશનકાર્ડ
 • લાઇટબિલ
 • પાણી બિલ
 • ગેસ કનેક્શન
 • પોસ્ટ ઓફિસ બઁક પાસબૂક
 • ડ્રાઇવિંગ લાઈસેન્સ
 • જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખ કાર્ડ

ઓળખ પુરાવો (કોઈપણ ફરજિયાત છે)

 1. ચૂંટણીકાર્ડ
 2. પાનકાર્ડ
 3. પાસપોર્ટ

માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ઓળખ કાર્ડ.

 • આવકનો પુરાવો (કોઈપણ વ્યક્તિ ફરજિયાત છે)
 • એમ્પ્લોયર સર્ટિફિકેટ (જો સરકારી, અર્ધ સરકારી અથવા કોઈપણ સરકારી ઉપક્રમમાં નોકરી કરતા હોય તો)
 • પગારદાર (ફોર્મ 16-A અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ITR)
 • જો વ્યવસાયમાં હોય (છેલ્લા 3 વર્ષથી વ્યવસાયની ITR અને વ્યવસાયની બેલેન્સ શીટ)
 • તલાટી સમક્ષ ઘોષણા (સેવા સંબંધિત)

અરજીની કરવાની પ્રક્રિયા

અરજદારે ઓનલાઈન અરજી કરવી જરૂરી છે અને માહિતી યોગ્ય રીતે ભરવાની જરૂર છે. તે/તેણી નીચેના પગલાંને અનુસરીને અરજી કરી શકે છે:
 • અરજદારે ગુજરાત રાજ્ય સરકારની વેબસાઇટની લિંક 👉 https://www.digitalgujarat.gov.in/ મારફતે જવું જોઈએ.
 • જો અરજદારે નોંધણી ન કરાવી હોય, તો તેણે પોર્ટલમાં આપેલા નિયમો અનુસાર નોંધણી કરાવવી પડશે.
 • નોંધણી પછી, હોમ પેજમાં “રેવન્યુ” બટન પર ક્લિક કરો, ડ્રોપ-ડાઉન “આવક પ્રમાણપત્ર” વિકલ્પ સાથે દેખાશે.
 • આ અરજદારને આગલા પૃષ્ઠ પર લઈ જશે જ્યાં તમામ જરૂરી અરજી વિગતો “ઓનલાઈન અરજી કરો” વિકલ્પ સાથે આપવામાં આવશે. ઑફલાઇન અરજી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે, “ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો” બટન પર ક્લિક કરીને ફોર્મ મેળવી શકાય છે.
 • ઇમેઇલ અને પાસવર્ડ દાખલ કરો અને “એપ્લિકેશન ભાષા” પસંદ કરો અને પછી આધાર નંબર સબમિટ કરો અને “સેવા ચાલુ રાખો” પર ક્લિક કરો.
 • નીચે આપેલ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરો પ્રોફાઇલ સાચવવા માટે “અપડેટ પ્રોફાઇલ” બટન પર ક્લિક કરો અને પછી “નેક્સ્ટ” પર ક્લિક કરો.
 • આ અરજદારને પેજ પર લઈ જશે જ્યાં તેણે/તેણીને સરનામું, પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા, ઘરનું સરનામું, આવકની વિગતો વગેરે જેવી વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે.
 • હવે અરજદારે ઉપર જણાવ્યા મુજબ રહેઠાણનો પુરાવો, ઓળખનો પુરાવો જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાની જરૂર છે અને “સબમિટ કરો” પર ક્લિક કરો
 • એકવાર અરજદારે આવકનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે રકમ ચૂકવી દીધા પછી, અરજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
 • ત્યારબાદ સરકાર દ્વારા 10-15 દિવસમાં અરજીને આવકનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
Previous Post Next Post

TEACHERS