➡️ ધોરણ 1 થી 8 ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ -૨૦૨૨ અહીં ક્લિક કરો 👈

7th Pagarpanch DA Related Latest News Updates

વોટ્સેપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો
7th Pagarpanch DA Related Latest News Updates

7th Pay Online Calculator for Teachers |  Calculate Your Salary HRA Here.  July month no Ijafo ane Ghar Bhadu ma Ferfar karva babat paripatra.

7th Pay Commission: Gifts to meet 1.5 crore central employees before Holi: Read full news

Govt announces 7th pay commission benefits, which employees will get benefits: Read full news

Paripatra about organizing national level yoga quiz competition.  Yoga Olympiad is organized every year through NCERT, New Delhi.  But considering the current situation of Kovid-19, it is not possible to organize a Yoga Olympiad.  As an alternative, NCERT plans to hold an online quiz competition from June 18 to 20, 2020. In which children of standard 6 to 12 can participate.

Seventh Pagarpanch DA Related Latest News Updates
The syllabus of this online quiz competition has been prepared by NCERT.  This online quiz competition will soon be placed on the NCERT website.

The medium of the presented quiz will be English and Hindi.  Our students have a good opportunity to participate in the national level quiz this year.

The purpose is to request schools and students to be aware of the quiz by visiting this website regularly.  Inform all your schools about this quiz from your level and encourage as many students as possible to participate in it

7th Pay Online Calculator |  Calculate Your Salary HRA Here

 CLICK HERE TO CALCULATE
Regarding sending proposals of 9/2/31 higher salary norms of primary teachers.  Range;  1, Deputy Secretary, Resolution No.  of the Department of Finance: P / 10201 F - US.  O - 121 (22 - 5), dt.  01/06 / 201e 2. Resolution No.  of the Department of Education: PR / 6 1201 7) Suvav file - 5 28/03 2019.

 In the fifteenth session of the subject matter and reference-6, necessary adjustments have been made to be made under the pay revision at the recommendation of the pay commission.  Take the medicines that Gujarat State Service Salary Improvement Rules - 201 6th.  01 201 6 has been implemented by notification in some.  As a result of this pay improvement, the implementation of the high pay scale has been done in the ancillary program.

4200 Grade Pay GR | Primary Shikshako Na Uchchatar Pagar Dhoran (4200 Grade Pay) Samjuti Bahar Padva Babat Paripatra, Date- 17/03/2021

4200 Grade Pay Paripatra. Prathmik Shala na Shikshako Mukhya Shikshako na Uchchatar Pagar Dhoran Ni Samjuti Bahar Padva Babat paripatra date 17/03/2021. Matter of issuing explanation to higher level teachers of primary school teachers and head teachers.  Recruitment rules of Assistant Education Inspectors were published from the notification under reference (1) dated 03/01/2009 of the Education Department.

According to the provisions of these allowance rules, the primary teachers were considered as feeder cadre of the Assistant Education Inspector and accordingly the primary teachers were entitled to the first higher standard of promotion i.e. the salary standard of the Assistant Education Inspector.

As there is no promotion cadre after the Assistant Education Inspector for Primary Teachers, they have been given second and third higher pay by the Finance Department on 17/06/2011 

Resolution No .: Pagar - 1008-7-8.A.  (M) was to be met as per the schedule fixed.  Subsequently, under this section oil reference (2), the allowance rules of the head teacher cadre were published in the public notice dated 19/01/2018.  The primary teacher was retained as the feeder cadre of the head teacher as per the provision made by these recruitment rules.

Provision was made in the said proclamation to fulfill the prescribed qualifications for promotion to the post of headmaster or to attain higher rank.  Thus, if there are two vacancies for the promotion of primary teachers as per the notification dated 03/01/2008

Dear investor,

Outstanding Latest Fund (NFO) - Nippon India Flexi Cap Fund.

Market caps operate in phases. The flexi cap strategy can adapt to dynamically diverse market scenarios and is therefore likely to move ahead in the market cycle. The largest category in the equity space is the flexi cap.

We believe that the current market conditions are favorable for this category:

• The global economy is expected to grow faster than expected

Low interest rate / liquidity support is likely to continue

• Rapid vaccination drive can lead to faster commercial normalization

The current environment is conducive to capex bicycle pick-up

Earnings are likely to improve as the pace of growth increases

Overall, extensive recovery in the markets creates the opportunity to invest in flexi cap funds.

Introducing Nippon India Flexi Cap Fund - a one stop solution to seize opportunities in large, medium and small caps. The fund will invest dynamically in market caps based on market views and related attractions.

Investment Strategy:

Large Caps:

Allocation in stock of large market cap

Deviation from the benchmark will close by 50%

Low deviation in mega caps

Active diversion into the remaining cap

Medium and small caps:

Attempt to create alpha by selection of bottom stock and proper allocation in stock for potential growth growth

Core Growth + Trying to get excellent returns by focusing on new age businesses.

The scheme starts from Rs.

So let's invest in this plan today.🔥 DA અને HRAની ગણતરી.

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ઓગસ્ટના પગારમાં મળશે Double Bonanza! જુઓ DA અને HRAની ગણતરી.

👉 વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


🔥 રાજ્યના કર્મચારીઓના DA બાબતે નીતિન પટેલનું નિવેદન...


7th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આવી વધુ એક ખુશખબર, મોંઘવારી ભથ્થા પછી હવે થશે આ ફાયદો!


♨️ તારીખ 19-07-2021 ના ન્યુઝ 👇👇👇


7th Pay Commission: મોંઘવારી ભથ્થું તો 28% થઈ ગયું, પણ આ મુદ્દે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મળ્યો ઝટકો!
Thu, 15 Jul 2021-10:39 am,

🔥 સરકારી કર્મચારીઓને થયો બેવડો ફાયદો

◆ DA બાદ હવે HRA માં વધારો જાહેર
◆ શહેર પ્રમાણે કર્મચારીઓને 27 ટકા, 18 ટકા અને 9 ટકા HRA પણ મળશે

👉 વાંચો સંપૂર્ણ ન્યુઝ રિપોર્ટ

7th Pay Commission: મોંઘવારી ભથ્થું 28% તો થઈ ગયું, તો પણ હજુ આ મુદ્દે કેન્દ્રના કર્મચારીઓને મળ્યો ઝટકો!
  
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને કેન્દ્રના પેન્શનર્સ માટે મળતું મોંઘવારી ભથ્થું અને મોંઘવારી રાહતને 17% વધારી અને 28% કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે 11 ટકાનો થયેલો વધારો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે ખરેખર ખૂબ જ ખુશીના સમાચાર છે. પરંતુ આ ખુશી થોડી અધુરી લાગી રહી છે. 

વધુ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 👈


◆ કર્મચારીઓને તહેવારો પહેલા મળશે સારા સમાચાર!

🔹 ક્યાં મહિનાથી👇🏻 વધશે સેલેરી...?મોંઘવારી ભથ્થા અંગે સમાચાર, તારીખ: 07/07/2021

રદ થઇ કેબિનેટની બેઠક, જાણો DAમાં કેટલો વધારો થવાનો હતો.
👉 ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

★ 7th pay commission update : જાણો DA માં વધારા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ? , શું હોય છે તેનું કેલ્ક્યુલેટર ?

👉 સંપૂર્ણ ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો


Assistant Education Inspector and as per the notification dated 12/01/2018, there are discrepancies regarding their higher pay scale.  As per the resolution dated 05/12/2018 under reference (2) of this section, it is voluntary to get the promotion of the post of headmaster, it is decided that they should be able to meet the first 5 steps.

Subsequently, the Headmaster's Allowance Rules, 2013 were published in the advertisement dated 3/06/2018 under reference (2) of this section, then, from the notification under reference (2) dated 31/01/201 of this section.  Assistant Education Supervisor's Allowance Rules, 2016 were enacted.

As per the provisions of these rules, the head teacher cadre has been included instead of the primary teachers as the feeder cadre of the assistant education inspector, thus, there is no room for direct promotion for the primary teachers as well as the promotion of the head teacher.

There was a discrepancy between the higher pay scale for primary teachers being હોઈ Ray 95.  At the end of the deliberations regarding the elimination of these discrepancies, the allowance rules of the head teacher, class-3 cadre have been amended from the proclamation dated 19/01/2071 of this section under reference (2) and dated 21/01 under reference (2).  

Recruitment Rules for Assistant Education Inspector from Public Name of 2031, 2021 Priced.  Subsequently, the resolution under reference (2) dated 19/06/2021 has allowed the headmaster, class-3 to be considered as academic cadre.  

Circular: In the above details, the notification of this department dated 17/01/2071 and dated 21/01/2021 as well as the resolution dated 19/02/20-21 have been implemented, the primary schools and primary teachers of the state district education committee / town education deficit  Consistency is maintained in the interpretation of different declarations and resolutions filed under reference (1) to (2) with respect to the first, second and third higher pay scales to the head teachers as well as the ancillary fees made therein.  

For the purpose, notwithstanding any change in the original provisions of all the declarations and resolutions outlined in the context, the following general explanations are issued in respect of those provisions.  

• As the primary teacher cadre is the feeder cadre of the head teacher cadre, the primary teachers are entitled to the higher pay scale of the head teacher as the first higher pay scale.  

• It is optional for the head teacher to be promoted to the post of Assistant Education Inspector. 

 This means that there is no place for compulsory promotion for the headmaster but only those headmasters who want to get the promotion have to pass the relevant examination.  Thus, the cadre of the head teacher is a solitary cadre.

કર્મચારીઓને બખ્ખાં:મોંઘવારી ભથ્થુ 17%થી વધીને થશે 32%, પગારમાં થશે તોતિંગ વધારો

કર્મચારીઓ માટે મોટી ખુશ ખબર આટલા દિવસોમાં થઈ જશે DA જમા

🔸DA ની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવશે..?
🔹 કેટલા મહીનાનું DA જમા થશે..?

👉 સંપૂર્ણ ન્યુઝ વાંચો અહીંથી


The academic cadre of the head teacher cadre is enjoyed as well as this parg is a mokaki cadre. There is no place for compulsory nulli after the main education for the crop teachers. They have to be fixed by the finance department.  

Title of the document

4200 Grade Pay GR

The standard is met.  Jaya d v riti no place for head teacher |  Since they o |  Subject to the applicable resolution regarding the higher pay scale of the finance department and the provision of ancillary amendments made in it as per ઍ si d rand, as prescribed in the schedule fixed by the finance department, the higher standard of pay is available, Head Teacher dated 31/01/20. 

સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું ચૂકવવા બાબત ભારત સરકારનો ઓફિશિયલ લેટર જાહેર

🔹 ક્યારે મળશે 👇🏻મોંઘવરી ભથ્થું ઓફિશિયલ.


★ 7th pay commission update : જાણો DA માં વધારા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ? , શું હોય છે તેનું કેલ્ક્યુલેટર ?


 In the circumstances where those who voluntarily get promotion in the cadre of Assistant Education Inspectors as per the procedure prescribed in the proclamation of 31st, they will be eligible for higher 4th standard subject to the provisions of the applicable resolution of the Finance Department


★ જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદનો  તમારો પગારની ગણતરી કરો રેડીમેઇડ ફાઇલ

◆ તમારો પગાર જાણવા માટેની EXCEL ફાઈલ
◆ જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદ થતો તમારો પગારની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણવા માટે આ PDF ફાઈલમાં વિગતે જોવુ

જુલાઈ માસના ઇજાફા બાદ થતો તમારો પગાર જાણવા માટેની EXCEL ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.

Download Excel File-1

Download Excel File-2

July Month Increments File

July Month Increments File-2


Post a Comment

© RDRATHOD.IN. All rights reserved. Distributed by Pixabin