શિક્ષકો માટે જિલ્લા વાઇઝ વોટ્સએપ ગ્રુપ : RDRATHOD.IN

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓના શિક્ષકો માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ

Gujarat All District :  
Education & Technology website:  "rdrathod.in" - All information related to primary school is shared here - like ...
  Primary / secondary education circulars, school - teacher - useful materials and information for students, new changes in current education, information on rolls ...
  Apart from this, all types of education information will be shared with you here, in addition Shala Praveshotsav And Kanya Kelavni Mahotsav, Gunotsav, NAS, unit test, time Table, scholarship.
  You can message the admin for the information you need.... 
                                                                                                                                  ---    Thanks....

                                               ➥ RDRATHOD.IN

All Our Group Are Closed so Join Our Telegram Channel

CLICK HERE

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે  9328630438 આ નંબર પર તમારું નામ, શાળાનું નામ, જિલ્લો લખીને મેસેજ કરો..

®️  RDRAHOD.IN  ®️  શિક્ષકમિત્રો માટે ગ્રુપ 

મિત્રો... શાળા અને શિક્ષણને લાગતી માહિતી મેળવવા આપ અમારા ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો... 

● ગાંધીનગર : http://gg.gg/nleph
● અમદાવાદ : http://gg.gg/nlepp
● ભરૂચ : http://gg.gg/nlep6
● બોટાદ : http://gg.gg/nleoz
● અમરેલી : http://gg.gg/nleot
● પોરબંદર : http://gg.gg/nleok
● કચ્છ : http://gg.gg/nleob
● અરવલ્લી : http://gg.gg/nleo5
● જૂનાગઢ : http://gg.gg/nleny
● મહીસાગર : http://gg.gg/nlenp
● નર્મદા : http://gg.gg/nlenm
● પાટણ : http://gg.gg/nlenb
● પંચમહાલ : http://gg.gg/nlen4
● સુરત : http://gg.gg/nlemy
● ભાવનગર : http://gg.gg/nlemt
● રાજકોટ : http://gg.gg/nlemj
● સાબરકાંઠા : http://gg.gg/nlemf
● બનાસકાંઠા : http://gg.gg/nlem1
● નવસારી : http://gg.gg/nlelk
● છોટા ઉદેપુર : http://gg.gg/nlelc
● દાહોદ : http://gg.gg/nlel3
● અમરેલી : http://gg.gg/nlekv
● તાપી : http://gg.gg/nlekm
● ડાંગ : http://gg.gg/nlekd
● મોરબી : http://gg.gg/nlek4
● સુરેન્દ્રનગર : http://gg.gg/nlejt
● દ્વારકા : http://gg.gg/nlejn
● સોમનાથ : http://gg.gg/nlejb
● આણંદ : http://gg.gg/nlej3
● ખેડા :  http://gg.gg/nleiw
● વડોદરા : http://gg.gg/nleic
● જામનગર : http://gg.gg/nlehy
● મહેસાણા : http://gg.gg/nlehr
● વલસાડ : http://gg.gg/nlehf

▪️ વિષય શિક્ષક ગ્રુપ ▪️
● ભાષા શિક્ષક : http://gg.gg/nleh0
● ગણિત-વિજ્ઞાન : http://gg.gg/nlegl
● સા, વિજ્ઞાન : http://gg.gg/nleg9Previous Post Next Post

ધોરણ 1 થી 12

INNER POST ADS