Search Suggest

Today All Education News | Primary and Secondary Education Updates 2021

Today All Education News | Primary and Secondary Education Updates 2021. 

 WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ક્લિક કરો 👈


Dear investor,

Outstanding Latest Fund (NFO) - Nippon India Flexi Cap Fund.

Market caps operate in phases. The flexi cap strategy can adapt to dynamically diverse market scenarios and is therefore likely to move ahead in the market cycle. The largest category in the equity space is the flexi cap.

We believe that the current market conditions are favorable for this category:

• The global economy is expected to grow faster than expected

• Low interest rate / liquidity support is likely to continue

• Rapid vaccination drive can lead to faster commercial normalization

• The current environment is conducive to capex bicycle pick-up

Earnings are likely to improve as the pace of growth increases

Overall, extensive recovery in the markets creates the opportunity to invest in flexi cap funds.

Introducing Nippon India Flexi Cap Fund - a one stop solution to seize opportunities in large, medium and small caps. The fund will invest dynamically in market caps based on market views and related attractions.

Investment Strategy:

Large Caps:

Allocation in stock of large market cap

Deviation from the benchmark will close by 50%

Low deviation in mega caps

Active diversion into the remaining cap

Medium and small caps:

Attempt to create alpha by selection of bottom stock and proper allocation in stock for potential growth growth

Core Growth + Trying to get excellent returns by focusing on new age businesses.

The scheme starts from Rs.

So let's invest in this plan today.

Your dress as a principal did not seem to suit a government employee.  Demonstrates carelessness and indifference towards your education in the above matter.  Thus you have failed to perform the services prescribed under Chapter-5 Rule-70 (1) and (2) of the Mumbai Primary Education Act - 1949 as well as the free and compulsory education rules for Gujarat children - 2012.  Therefore, if the rules of Gujarat Panchayat Service (Conduct) - Rule (3) of 1998 have been violated, why not do any of the punishments prescribed under Rule


👉 શાળા સમય સવારનો રાખવા બાબત

💥 પ્રાથમિક શિક્ષકોને પગાર ભથ્થા સિવાયના અન્ય ભથ્થા ચુકવવા બાબત

👉 એકમ કસોટી માળખામાં ફેરફાર કરવા બાબત મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત

📢 નવા શિક્ષણ મંત્રીનો પહેલો નિર્ણય

👉 ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

શિક્ષક VS સરકાર // મહામંથન જુઓ... VTV ગુજરાતી

👇👇👇


📌 રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહા સંઘ, ગુજરાતનો શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ બાબતે... વિડીયો જોવા : અહીં ક્લિક કરો

👉 ગુજરાતની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાના શિક્ષકો પોતાના પડતર પ્રશ્નો માટે સોશિયલ મીડિયાના આંદોલને ચડ્યા : ન્યુઝ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

🔥 ધોરણ 9 થી 11 માટે ઓફલાઇન સ્કૂલો શરૂ કરવા આ અઠવાડિયે નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતા, વાંચો ન્યુઝ

🔥 રાજ્યની તમામ ધોરણ ૧ થી ૮ ની શાળા મુખ્ય શિક્ષક આપવા બાબત

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા... ? વાંચો ન્યુઝ 📌 પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે જૂની પેન્શન યોજના શરૂ કરવા બાબતે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ની રજૂઆત
👉 લેટર વાંંચવા અહીં ક્લિક કરો

📌 HTAT શિક્ષકોને મળવાપાત્ર લાભો વેકેશન સત્ર લાભ, રજાઓ બાબતે સ્પષ્ટતા કરવા બાબતે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ રજૂઆત
👉 લેટર વાંંચવા અહીં ક્લિક કરો

📌 સાતમા પગાર પંચ મુજબ ઘરભાડા,,મેડિકલ ભથ્થું, અન્ય આનુષાંગિક મળવાપાત્ર ભથ્થાં જાહેર કરવા બાબતે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની રજૂઆત
👉 લેટર વાંંચવા અહીં ક્લિક કરો

📌 બદલી થયેલા શિક્ષકોને ૧૦૦% પ્રમાણે છુટા કરવા બાબતે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની રજૂઆત
👉 લેટર વાંંચવા અહીં ક્લિક કરો

શાળા પ્રવેશોત્સવ સહિતના કાર્યક્રમો રદ
હોમ લર્નિંગથી જ ભણાવવા આયોજન

Top CPC Keywords and Best AdSense Niches [2021]

Money Making money online can be very difficult, especially if you just want to monetize your blog through ads.

The 10 highest paying AdSense keywords for 2021 (by industry / specific):

Insurance $ 61 CPC

Gas / Electricity CP 58 CPC

Loans CP 50 CPC

Mortgage $ 46 CPC

Attorney $ 48 CPC

Lawyer CP 42 CPC

CP 42 Donate CPC

Conference Call $ 42 CPC

Degree $ 40 CPC

Credit 38 CPC

Bonus Keyword Keywords / Niches

Here are other high paying keywords that you can target in your blog posts.

Treatment CP 41 CPC

Software CP 39 CPC

Classes CP 36 CPC

Recovery Procurement CP 34 CPC

Trade $ 33 CPC

Rehabilitation $ 33 CPC

Hosting $ 31 CPC

Transfer 29 CP CPC

Cord Blood CP 27 CPC

Claim $ 25 CPC

Best Attorney Adsense Keywords

I felt that attorneys and lawyers were alike.  Guess I was wrong.

Here are some other keywords related to attorney:

Keyword Volume KD CPC (USD) Contest Results

Personal Injury Attorney Cap Coral FL 44 44.08 573.71 0.79 302,000

Accident Attorney Rancho Kuchamonga 90 46.05 548.48 1 71,000

Mesothelioma Attorney Houston 30 55.72 545.84 0.74 109,000

Truck Accident Attorney San Antonio 50 47.2 432.95 0.85 703,000

Motorcycle Accident Attorney Orange County 52 52.34 404.05 0.83 2,180,000

accident toe accident attorney colorado 51 51.94 396.78 0.66 280,000

Accident Attorney Riverside CA 43 43.12 390.88 0.51 331,000

Mesothelioma Attorney California 10 55.3 390.08 0.86 223,000

Phoenix Accident Attorney 20 54.24 358.08 0.71 1,500,000

Lewisville Accident Attorney 20 46.44 345.62 0.63 674,000

Educational keywords

Keyword CPC

B Online Business Degree Programs CC 140.00 Accepted

Online Valid Psychology Degree 5 135.00

Degree in Educational Psychology Online Degree 5 135.00

business Online Business Degree Florida 135.00

university online university college.00 125.00

psych online bachelor's degree in psychology.00 125.00

college online college business degree $ 125.00

Fastest Criminal Justice Degree 125.00

Masline Master Degree in Professional Administration.00 125.00

ps online parapsychology degree $ 125.00

degree online degree criminal justice.00 120.00

School for business degree online school.00 120.00

Masline Masters Degree Programs in Healthcare Administration.00 120.00

human Master's degree in online human resources $ 120.00

Master's Degree in Public Administration Online 115.00

IMPORTANT LINKS

👉 સ્કૂલો ખોલવા અંગે CM રૂપાણી સાહેબ નુ નિવેદન અહીં ક્લિક કરો

👉 સૌ પ્રથમ કયા ધોરણની શાળાઓ શરૂ થઈ શકે ? સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

👉 અહીંથી વાંચો શાળા શરૂ થવા બાબતના સમાચાર

ખુલતા વેકેશને શિક્ષકોની હાજરી બાબત આજનો ન્યુઝ રિપોર્ટ.
❓શુ વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા શરૂ થશે
❓100 % શિક્ષકોની હાજરી કે રોટેશન

વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા ખોલવા બાબતનો આજનો રીપોર્ટ
◆ શું જુનથી વિદ્યાર્થી માટે શાળા ખુલશે?

ધોરણ 12 ની પરીક્ષા બાબત લેટેસ્ટ અપડેટ, ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ
❓આજની મીટીંગમા શુ લેવાયો નિર્ણય
જુઓ,.. ધોરણ 12  પરીક્ષા બાબતે માધ્યમિક બોર્ડની ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ

ધોરણ 12માં માસ પ્રમોશન નહીં.
◆ કેમ નહીં અપાય માસ પ્રમોશન. ?
◆ HSCના ત્રણેય પ્રવાહમાં પરીક્ષા કયારે યોજાશે?

વેકેશનમાં ઓનલાઈન ક્લાસ શરુ રાખતી શાળાઓને નોટીસ અપાશે- સમાચાર પર એક નજર

કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલ શિક્ષકોના પરિવારને નોકરી કે પેંશન આપવા માંગણી


શાળાઓમા ઉનાળુ વેકેશન બાબત આજનો વાંચવા લાયક ન્યુઝ રિપોર્ટ

● સરકાર દ્વારા હજી સુધી વેકેશનને લઈ કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ નથી
❓કયારથી પડી શકે વેકેશન

મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ : પ્રાથમિક શાળા શિક્ષણમાં આશાનું કિરણ

ગુજરાતમાં "મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ' અંતર્ગત પહેલા તબક્કામાં પ્રથમ ત્રણ વર્ષમાં 300 બાળકોની સંખ્યા ધરાવતી 6000 શાળાઓ અને બીજા તબક્કામાં પાંચથી છ વર્ષના સમયગાળામાં 150 ઉપરની બાળકોની સંખ્યા ધરાવતી કુલ 9000 શાળાઓ, આમ, કુલ 15,000 મોટી પ્રાથમિક શાળાઓને સર્વાગી રીતે અપગ્રેડ કરવામાં આવનાર છે

શિક્ષણ વ્યવસ્થા

Education news rdrathod

Date : 25-03-2021

ગુજરાતના સરકારી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં  9% નો વધારો કરાશે
● D. A. નું એરિયર્સ નહીં મળે.
● પણ ચડત ટકાવારીનો લાભ મળશે.

👉  સંપૂર્ણ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Date : 22-03-2021

કોરોના કેસ વધતા.....

કોરોના મહામારીમાં હોળી ધુળેટી અંગેની જાહેરાત

રંગોને કોરોનાનું ગ્રહણ:
● કોરોના સંક્રમણને પગલે રાજ્યમાં સરકારે મર્યાદિત સંખ્યામાં હોળી પ્રગટાવવા મંજૂરી આપી
● ધૂળેટીએ એકબીજા પર રંગો છાંટી શકાશે નહીં

👉  સંપૂર્ણ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Date : 18-03-2021

કોરોના કેસ વધતા.....

શાળા-કોલેજો બાબતે શિક્ષણમંત્રી ની લેટેસ્ટ જાહેરાત

● 10 એપ્રીલ સુધી ઓફલાઈન શિક્ષણ બંધ
● 8 મહાનગરો મા તમામ પરીક્ષાઓ મોકૂફ
● અન્ય શહેરો માટે શુ નિર્ણય લેવામા આવ્યો

👉 ગુજરાત માહિતી બ્યુરોની ઓફિશિયલ પ્રેસનોટ

👉  દિવ્યભાસ્કર ન્યુઝ વાંચો

👉  zee india ન્યુઝ વાંચો

👉  TV9 ગુજરાતી ન્યુઝ વાંચો

Title of the document

ગુજરાત માહિતી બ્યુરોની ઓફિશિયલ પ્રેસનોટ

Date : 17-03-2021

ધોરણ 6 થી 8 ની શાળાઓ બંધ થઈ શકે
● વકરતા કોરોના કેસને લઈને ધોરણ 6 થી 8 ની શાળાઓ બંધ થઈ શકે ?? વાંચવા લાયક સમાચાર પર એક નજર

👉  સંપૂર્ણ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Date : 13-03-2021

◆ કોરોના વકરતા કયા રાજ્યમાં શાળાઓ ફરીવાર બંધ કરવાનો લેવાયો નિર્ણય ? કયા કયા રાજયમાં શિક્ષણમંત્રીએ કરી જાહેરાત ? 

👉 સંપૂર્ણ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Date : 10-03-2021

◆ મોદી સરકારના આ નિર્ણયથી હવે બદલાઇ જશે તમારો પગાર,. જાણો કેમ...?
● મોદી સરકારના આ નવા નિયમ જાણો
● 1 એપ્રિલ 2021થી બદલાઇ જશે હવે સેલેરી સ્લિપ 
● બેઝીક સેલેરીમાં થશે નવા આ બદલાવ 

👉 સંપૂર્ણ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Date : 09-03-2021

◆ મોંઘવારી ભથ્થા બાબત ન્યુઝ 

👉 વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 1 થી 5 ના બાળકોને શાળામાં બોલાવતા કારણ દર્શક નોટિસ - જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી, જામનગર

Download PDF

Cause notice:

Therefore, you are given notice that we visited Hapa Station Girls School on 05/09/2071.  During which the following irregularities have been observed.

1).  The students of Std. 8 were called to the school even though they were not to be called to the school as per the instructions given in the guideline of Kovid-19.  The seating arrangement of the students has also been found to break the distance between the two students.  Also seen without each student's mask.

2).  Shri Manojbhai Sapariya, a teacher of Mathematics and Science in the school, was seen studying in the current class by consuming tobacco and spices.  And in this they confessed.  On 04/03/2021 for violating tobacco consumption rule Rs.  A fine of Rs. 200 / - has been deposited.  This teacher has not been given any written instruction by you not to use tobacco in school.  And thus violated academic ideals

3).  The unit which has been completed for the girls assessing the mathematics subject of Std. 8 class in the educational matter in the school.  No girl can properly answer even the general knowledge questions of that unit.

4).  Your dress as a principal did not seem to suit a government employee.  Demonstrates carelessness and indifference towards your education in the above matter.  Thus you have failed to perform the services prescribed under Chapter-5 Rule-70 (1) and (2) of the Mumbai Primary Education Act - 1949 as well as the free and compulsory education rules for Gujarat children - 2012.  Therefore, if the rules of Gujarat Panchayat Service (Conduct) - Rule (3) of 1998 have been violated, why not do any of the punishments prescribed under Rule (6) of Gujarat Panchayat Service (Discipline and Appeal) Rules, 1997?  Please note that the basis for disclosure is to be presented in day 7.