-->

Awesome technology / you can hear the bird voice by clicking on it

🦚 પક્ષીનો મધુર અવાજ 🦩

🦜 આ લીંક પર આપેલ પક્ષીનુ ચિત્ર zoom કરતા કોઈ પણ પક્ષી પર ટચ કરતા તેનો મધુર અવાજ સંભળાશે.

🐤 આજની ટેકનોલોજીનો કમાલ... 👌

👉 🦚🦚🦜🦜

પક્ષીઓનો મધુર અવાજ સાંભળો

_________________________________

Awesome technology / you can hear the bird voice by clicking on it

We are pleased to advise that we are offering a new customized package, the state GCYATmart Scary Package (SGSP) tp employees and officials of the State Government's University Unit Details of which are included in / hin.

 ard 2 The incessance of the rackage will be applicable only for reinstatement of all state GrvEArmers and Urican Territories # no maintain their salary accounts Mth us. The Concession on Home Loans, Auto Learers and Press Credit 10, 2011 and will continue to be a subject. 

In addition to the thups with bulders, spacel pridg structure for Hig: Value Housing Loans, stlel / mega ronaga offers, falr lExhibit / ins lotner promotional campaigns etc. The Targ n cn Housing Loan will be linked to the line with risk based premium rates. A striker lers and cuisitivIs of this sufierries will be securTiplied will

Awesome technology / you can hear the bird voice by clicking on it


Awesome technology Bird Voice

Even some small similar applications are becoming so popular that its users have crossed the million mark.  The cost of such an application is in the tens of millions to billions of rupees.

 From small shops to large companies, malls, websites, news channels, TV channels as well as similar accounts, banks create and maintain their own personal applications.  Companies or banks run such applications for the convenience of their users.

 Many applications are also used for stock market trending.  So even a good application is used to make a lot of big money.

 Video Creator app for fun - Tik tok, Moj, share Chat, MX Takatak, Josh, Kili, Likely - such app has gained a lot of popularity.

 Apps for games: Many applications are used for games ranging from games for young children to adults.  Among them - Candy Crush Saga, Bubble, Shooter, Solitiere, Ludo, Pagle.

Awesome technology Bird Voice

 Application for study: Application for learning for young children such as - BY JU'S, Kids Learning, Coding, English Learning - useful application.

 Here is one such useful application.  You can use it by downloading.  Use the link below to download.

Awesome technology / you can hear the bird voice by clicking on it


The melodious sound of a given bird's voice can be heard by zooming in and touching any bird.

Amazing information about Birds Techniques We see around us that kids can have a lot of fun with. The technology is amazing as well as the sound. Birds are especially critical of new sounds when you see them. Half a bird is directly next to the bird's nest.

 Why keep such a post? All friends Save the post and send it to more people. You can hear the sound of the bird you want to hear. You need to catch a bird ray when it gets stuck in your fingers, that is, speak in your mobile and with the flick of your finger, the party and Advani will hear its sound along with it and have a lot of fun.

The melodious sound of a given bird's voice can be heard by zooming in and touching any bird.

Children love to talk about birds. Children get happy hearing the sound of birds. A special lemon is planted here to hear the sound of birds. The sound of birds will be heard above. Birds will be happy when children make a sound. This is one of the most memorable posts to make kids happy to have fun followed by a very useful link for the little ones who are going to be eager to hear. Keep this post forever. 

If you want to complete such a post, give us a good funny baby and we will hear the touching sound of the bird we want to hear. It is very funny and funny. Touch the bird, the sound of the bird is really coming, you will feel it when you hear it face to face. When little ones are crying, open it in a nice fun browser like this application. Show them a picture and then tell them what their voice will be like. Keep sending picture info to as many people as possible

Awesome technology Bird Voice

The melodious sound of a given bird's voice can be heard by zooming in and touching any bird.

When you are sitting in a quiet place and the melodious sound of a bird reaches your ears, your body and mind feel at peace. And it seems that the sound of this sweet bird never stops, especially the chirping of the peacock, the chirping of the rooster, the chirping of the cuckoo, the roar of the rooster and the roar of the pigeon.

The chirping of birds echoes in the morning and late evening. The chirping of birds gives a different energy to the whole environment. The chirping and chirping of birds will surely make the whole sushtin feel as if he is resonating with his chirping and melodious sound.

This melody of nature is sometimes a bird with loud music for various purposes. The chirping of birds is a warning of quarrel, love, welcome or fear. This is the music we enjoy. But it is a subject of study for scientists. Birds like the cuckoo sometimes chirp for a long time.

Birds do not have teeth to chew, whatever they eat goes directly to the stomach, but it has a special pouch in its throat. These bags are often used with food to prevent dust particles or unwanted items from entering the stomach. In this bag the particles of garbage are filled. When the bag is full, the birds sing to clear their throats.

When birds sing with outstretched wings, understand that they are in bliss and talk of love. They make melodious sounds to attract the female or the male. Some birds are sitting on top of a tree with their nests.

In this way birds determine the limits of their territory. From this boundary he gets food and does not allow other birds to enter. Many birds growl when angry. So in a frightened state many birds start chirping together.
SeeCloseComment

સરકારી યોજનાઓ

● પોસ્ટ ઓફિસની 5 બેસ્ટ લાભકારી યોજનાઓ રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ વળતર

● સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના દીકરી માટે 21 વર્ષની ઉંમરે 6,00,000 રૂપિયા સહાય

● ખેડૂતો માટેની વિવિધ સહાય યોજનાઓ સબસીડી અને સીધી સહાય માટે...

● માનવ ગરિમા યોજના વિવિધ કારીગરો, ફેરિયા, મજૂરો માટે સહાય યોજના

● મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના અનાથ બાળકોને મહિને 4000 રૂપિયા સહાય

● વહાલી દીકરી યોજના દીકરી માટે 1,20,000 સહાય

● કુટુંબ સહાય યોજના 20,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય

● જમીનના તમામ રેકર્ડ ઓનલાઈન મેળવો ૭/૧૨ અને ૮-અ ના ઉતારા સરકારી રેકોર્ડ મુજબ મેળવો

● પ્રધાનમંત્રી યુવા યોજના 50,000 રૂપિયા મળશે સ્ટાઇપેન્ડ

● પંડિત દીનદયાળ આવાસ યોજના ગરીબીરેખા નીચે આવતા લોકો માટે મકાન સહાય

● પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના માત્ર 12 રૂપિયા પ્રીમિયમમાં 2,00,000 રૂપિયાનો વીમો મળશે

● કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના  કન્યાના લગ્ન બાદ બે વર્ષ સુધી 10,000 ની સહાય

● પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના દર મહિને 3000 રૂપિયા પેંશન

● વાહન અકસ્માત સહાય યોજના 50,000 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ મળશે

● જન્મ અને મરણનો દાખલો 10 રૂપિયામાં મળશે

● ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના મકાન બનાવવા 1,48,920 રૂપિયાની સહાય

● મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના ગુજરાત રોજગાર માટેની ઓનલાઇન સર્વિસ

● વિદ્યાર્થી ટેબ્લેટ સહાય યોજના માત્ર 1000 રૂપિયામાં મળશે ટેબલેટ

● સખી યોજના મહિલાઓને દર મહિને 4000 રૂપિયા સહાય

● પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના મકાન બનાવવા માત્ર મળશે સબસીડી...

● મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 2,00,000 રૂપિયા સહાય

● પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના રૂ. 5000 ની સીધી સહાય

● કિસાન પરિવહન યોજના ખેડૂતો માટે 75,000 રૂપિયા સહાય

● દેશી ગાય યોજના ગાય ઉછેર માટે મહિને 900 રૂપિયા સહાય

● રીક્ષા સહાય યોજના ઇલેક્ટ્રિક રીક્ષા ખરીદવા માટે 48000 રૂપિયાની સહાય

● સાયકલ સહાય યોજના 1500 રૂપિયાની સહાય

👉 WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો